Wat is MVO?

MVO betekent 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Volgens ISO26000 staat dat voor:

"verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu, via transparant en ethisch gedrag dat:

  • een bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling, inclusief gezondheid en het welzijn van de maatschappij
  • rekening houdt met de verwachtingen van stakeholders
  • in overeenstemming is met toepasselijke wetten en overeenkomt met internationale gedragsnormen
  • is geïntegreerd in de hele organisatie, en in haar betrekkingen in praktijk wordt gebracht.

OPMERKING 1 Activiteiten omvatten producten, diensten en processen.
OPMERKING 2 Betrekkingen verwijzen naar de activiteiten van een organisatie binnen haar invloedssfeer."

Kortom, MVO staat voor:

"Verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van de organisatie via transparant en ethisch gedrag".

MVO in de praktijk

Definities helpen bij fundamentele discussies en bij oriënteren, maar minder bij de praktijk van alledag.

In de praktijk gaat het om maatschappelijke waarde creëren bovenop klantwaarde, zodanig dat zowel de organisatie als de maatschappij er beter van worden.

Bijvoorbeeld: een organisatie levert prachtige producten maar vervuilt daarvoor bodem en lucht. De klant waardeert het product maar 'de maatschappij' waardeert niet de negatieve effecten. Er komt een moment dat de producent daar zelf hinder van gaat ondervinden: door belastingdruk, commentaar vanuit de omgeving, vergunningverlening, wetgeving et cetera.

Zodra diezelfde organisatie manieren vindt om dezelfde mooie producten te produceren zonder negatieve effecten is de toekomstbestendigheid van de organisatie vergroot, zijn huidige of toekomstige kosten vermeden -en dus de marges verhoogd- en zijn de relaties met de stakeholders verbeterd. Bovendien zijn, waarschijnlijk in zo’n proces, de medewerkers trotser op hun bedrijf geworden en hebben de afnemers een beter beeld van de organisatie. Kortom, iedereen is er beter van geworden. Dát is MVO.

Ga naar de site van MVO Nederland als inspiratie-, kennis- en netwerkbron voor alles wat met maatschappelijk verantwoord ondernemen te maken heeft.

Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection