Richtlijnen redactie

De nieuwe website van de VBA is een portaal dat toegang geeft tot informatie over de leden en over de VBA zelf. Er een besloten gedeelte, alleen voor leden. Activiteiten en evenementen worden via een agenda gedeeld en ook zakelijk relevant nieuws wordt hier op één plek bijeen gebracht.

De VBA portal moet de plaats zijn waar het bedrijfsleven in de regio zijn informatie haalt én deelt. Leden van de VBA kunnen de portal gebruiken voor hun op de doelgroepen gerichte communicatie.

De VBA portal is niet een commercieel publieksmedium, maar een informatiekanaal specifiek gericht op het bedrijfsleven (en bestuur). Het is gemaakt door professionals en wordt onderhouden door onbetaalde professionals die lid zijn van de vereniging. Daartoe is een redactiecommissie opgericht en een toezichthoudende redactieraad. De VBA communicatie werkgroep heeft een initiërende en regisserende rol.

In dit document omschrijft de communicatie werkgroep de richtlijnen voor twee soorten inhoud voor de VBA portal: nieuwsberichten en activiteiten. Via verschillende kanalen worden nieuwsberichten en evenementen aangereikt om op de portal te plaatsen. Om uw communicatie zo effectief mogelijk te laten zijn, delen we onze plaatsingscriteria met u.

Algemene uitgangspunten/overwegingen

1.    De portal is het centrale communicatiemiddel van de VBA.
2.    VBA is de Almeerse (plus polderregio) ondernemersvereniging.
3.    Strijden, verbinden, persoonlijk en bepalend zijn onze werk-waarden.
4.    De VBA portal communiceert boodschappen die relevant zijn voor het bedrijfsleven en het openbaar bestuur.
5.    De redactie van de VBA wordt gevoerd door onbetaalde professionals.
6.    De redactie van de VBA beslist over plaatsing.
7.    Aan louter het lidmaatschap kunnen geen publicatierechten worden ontleend.

Criteria

Activiteiten, evenementen, gebeurtenissen:

1.    van VBA leden;
2.    moeten relevant zijn voor de doelgroep en wel in hun zakelijke hoedanigheid;
3.    mogen zowel ideëel als commercieel zijn;
4.    moeten tijdig en compleet worden aangemeld;
5.    mogen tot doel hebben het lid zelf te profileren.
6.    voor niet-leden van de VBA kan de portal ook platform zijn, maar worden de criteria strikter gehanteerd en geldt primair de relevantie voor de portal bezoekers.

Nieuwsberichten, verslagen, publicaties:

1.    zijn verslagen van VBA- of  VBA-leden;
2.    is nieuws van of over de VBA;
3.    is nieuws van of óver VBA-leden;
4.    is zakelijk relevant nieuws over Almere en de polderregio;
5.    mogen tot doel hebben het lid zelf te profileren.

In beide gevallen geldt dat aangeleverde artikelen van goede plaatsingskwaliteit moeten zijn. Praktisch gesproken: het helpt in elk geval uw boodschap zo snel mogelijk door de redactie te krijgen, het zijn immers onbetaalde professionals die dit naast hun bedrijfsvoering voor de VBA community doen. Een goed aangeleverd bericht (of evenement) wordt in de regel nog diezelfde dag gepubliceerd.

Van goede plaatsingskwaliteit betekent: evenement onder meer inclusief datum, locatie en tarief. Nieuwsberichten zoveel mogelijk direct plaatsbaar en mét bruikbare (rechtenvrije) illustratie en hyperlinks. De redactie heeft altijd het recht om te redigeren, maar is niet gehouden uw aangeleverde berichten te verbeteren. (maar als de tijd het toelaat zijn ze daartoe wel zeer bereid).

Afdrukken E-mail

Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93