Organisatie van de VBA

AVeluwsekant PRS362Verbinden en strijden

De VBA is hét ondernemersnetwerk in Almere. Van ondernemers, voor ondernemers en door ondernemers. Een grote lokale vereniging van bedrijven in Almere, die bij uitstek geschikt is voor het leggen van contact met collega-ondernemers. De VBA organiseert daartoe tal van gevarieerde inhoudelijke en relatie-activiteiten. Door haar omvang is het VBA daarnaast een gezaghebbende gesprekspartner voor overheden en andere relevante partijen in de regio. Uw VBA, maar dat zijn ook wij allemaal, strijden voor onze gezamenlijke ondernemersbelangen.
Met elkaar hebben we de autoriteit, kennis en kunde om een stimulerende rol te spelen in de economische ontwikkeling van Almere. Én het volume om gehoord te worden.

Het succes en de kracht van de VBA wordt bepaald door haar leden!

Dynamische structuur in samenwerking

In de formele structuur van de VBA speelt het bestuur de centrale rol. Daaromheen zijn er diverse groepen actief die invulling geven aan specifieke verantwoordelijkheden en leden-behoeftes:

  • Het hoofdbestuur van de VBA bestaat uit vijf tot zeven leden in een collegiaal bestuursmodel. Elk van hen is voor de periode van drie jaar gekozen en werkt op een aantal portefeuilles. Soms zijn hoofdbestuursleden tevens actief in een andere groep. Het bestuur komt - afhankelijk van de noodzaak - eens per twee of eens per vier weken bijeen.
  • VBA-kringen zijn kleinschalige besturen die de specifieke belangen van het betreffende bedrijventerrein behartigen.
  • Thema-kringen zijn netwerken rond specifieke thema's rond omvang van bedrijven (XL, ZP) of competenties (HR, ICT, M&C).
  • Werkgroepen en commissies zijn (soms tijdelijke) samenwerkingsvormen van leden, waar ook niet-leden in kunnen deelnemen, die georganiseerd zijn rond een gezamenlijke interesse of belang.

Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93