Skip to main content

Organisatie

De VBA is hét ondernemersnetwerk in Almere. Van ondernemers, voor ondernemers en door ondernemers. Een grote lokale vereniging van bedrijven in Almere, die bij uitstek geschikt is voor het leggen van contact met collega-ondernemers. De VBA organiseert daartoe tal van gevarieerde inhoudelijke en relatie-activiteiten. Door haar omvang is het VBA daarnaast een gezaghebbende gesprekspartner voor overheden en andere relevante partijen in de regio.

Dynamische structuur in samenwerking

In de formele structuur van de VBA speelt het bestuur de centrale rol. Daaromheen zijn er diverse kringen actief die invulling geven aan specifieke verantwoordelijkheden en ledenbehoeftes:

  • Het hoofdbestuur van de VBA bestaat uit 8 leden in een collegiaal bestuursmodel. Elk van hen is voor de periode van drie jaar gekozen en werkt op een aantal portefeuilles. Soms zijn hoofdbestuursleden tevens actief in een kring. Het bestuur komt - afhankelijk van de noodzaak - eens per twee of vier weken bijeen.
  • VBA - bedrijfskringen zijn kleinschalige organisaties, die de specifieke belangen van het betreffende bedrijventerrein behartigen.
  • VBA - themakringen zijn georganiseerde netwerken rond specifieke thema's (HR, ICT, MVO, Communicatie, Evenementen, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Internationaal zakendoen en Inovatief vastgoed).
No Internet Connection