Lidmaatschap

lid_worden Vereniging Bedrijfskring Almere - Het lidmaatschap

U gaat het lidmaatschap van de vereniging aan voor de duur van één kalenderjaar met stilzwijgende verlenging van telkens één kalenderjaar, tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Beëindiging van het lidmaatschap kan per nieuw kalenderjaar, door een aangetekend schrijven of per e-mail, uiterlijk één maand voorafgaand aan het nieuwe jaar (1 december).

​Contributie​ 2018

ZP-er of 1 tm 4 werknemers   €217,-    
5 tm 19 werknemers   €404,-    
20 tm 49 werknemers   €647,-    
50 tm 99 werknemers   €967,-    
100 of meer werknemers   €1599,-    

De contributiebedragen zijn inclusief Floriade toeslag en exclusief 21% btw.

Bij ingang van het lidmaatschap in de loop van een jaar wordt de contributie pro rata berekend.​ Facturatie van het lidmaatschapsgeld geschiedt eenmaal per kalenderjaar. De gehanteerde betalingstermijn is veertien dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij te laat betalen zijn wij genoodzaakt om standaard 15% incassokosten te berekenen.​

Aspirant lidmaatschap

Wilt u eerst testen of het lidmaatschap van de VBA iets is voor uw bedrijf, dan kunt u zich inschrijven als asprirant-lid. U mag dan 3 maanden kijken, horen en beleven wat de VBA voor u doet. U mag in die 3 maanden 2 evenementen van de VBA bezoeken, u krijgt een inlog voor de website en u wordt via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het ondernemersnieuws in Almere.

Na 3 maanden wordt uw aspirant-lidmaatschap automatisch omgezet in een betaald lidmaatschap. Wilt u toch geen lid worden? Dan dient u voor het verstrijken van de 3 maanden bij het secretariaat () aan te geven dat u niet verder wil met uw lidmaatschap bij de VBA.

Of u meldt zich meteen aan. Van harte welkom!

 

Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93