Lidmaatschap

lid worden

Lidmaatschap van de VBA brengt u kansen. Om u daartoe te faciliteren maken we als vereniging collectieve kosten. De bestuursleden van de VBA (waaronder een deskundige penningmeester) zijn allemaal ondernemers die verstandig met geld om gaan. De contributiegelden van de VBA zijn daarom goed en nuttig besteed. Tweemaal per jaar bespreekt het bestuur haar plannen en activiteiten met de leden in een algemene ledenvergadering. Eenmaal per jaar is er een financiële rapportage en toetsing. 

Lidmaatschap

U gaat het lidmaatschap van de vereniging aan voor de duur van één kalenderjaar met stilzwijgende verlenging van telkens één kalenderjaar. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, want de vereniging begroot alle activiteiten voor haar leden op basis van het aantal leden in dat hele jaar. Beëindiging van het lidmaatschap kan per nieuw kalenderjaar, door een aangetekend schrijven of per e-mail, uiterlijk één maand voorafgaand aan het nieuwe jaar. Dus uiterlijk 1 december. De opzegging is echter pas geldig nadat u van het secretariaat een bevestiging heeft ontvangen, zorg dus dat u op tijd melding maakt van uw wens.
Zegt u op, dan betreuren wij dat zeer. Na uw opzegging nemen wij in het algemeen contact met u op om de reden ervan met u te bespreken. Zo helpt u de vereniging haar dienstverlening zo goed mogelijk op haar leden af te stemmen.

Facturatie

Facturatie van het lidmaatschapsgeld geschiedt eenmaal per kalenderjaar. De gehanteerde betalingstermijn is veertien dagen vanaf de factuurdatum. Omdat wij een vereniging willen zijn met een zo klein mogelijke overhead, moeten wij bij te late betaling een externe partij inschakelen. Dit brengt hoge incassokosten met zich mee, namelijk 15%, die wij noodzakelijkerwijs aan u  doorberekenen.

​Contributie​ 2018

De lidmaatschapscontributie werd bij besluit van de ALV november 2016 met een paar procent verhoogd. Daarnaast besloot de ALV een toeslag van 10 euro toe te voegen ter financiering van de VBA Floriadekring. (notulen 29 november 2016)

ZP-er of 1 tm 4 werknemers        €    207,= + € 10,= Floriade exclusief 21% BTW per jaar
5 tm 19 werknemers                    €    394,= + € 10,= Floriade exclusief 21% BTW per jaar
20 tm 49 werknemers                  €    637,= + € 10,= Floriade exclusief 21% BTW per jaar
50 tm 99 werknemers                  €    957,= + € 10,= Floriade exclusief 21% BTW per jaar
100 of meer werknemers             € 1.589,= + € 10,= Floriade exclusief 21% BTW per jaar
De contributiebedragen zijn exclusief 21% btw.

Bij ingang van het lidmaatschap in de loop van een jaar wordt de contributie pro rata berekend.​ Facturatie van het lidmaatschapsgeld geschiedt eenmaal per kalenderjaar. De gehanteerde betalingstermijn is veertien dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij te laat betalen zijn wij genoodzaakt om standaard 15% incassokosten te berekenen.​

Aspirant lidmaatschap

Wilt u eerst testen of het lidmaatschap van de VBA iets voor uw bedrijf is, dan kunt u zich inschrijven als asprirant-lid. U mag dan 6 maanden kijken, horen en beleven wat de VBA voor u doet. U mag in die 6 maanden 2 evenementen van de VBA bezoeken, u krijgt een inlog voor de website en u wordt via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het ondernemersnieuws in Almere.
Na 6 maanden wordt uw aspirant-lidmaatschap automatisch omgezet in een betaald lidmaatschap. Wilt u toch geen lid worden? Dan dient u voor het verstrijken van de 6 maanden bij het secretariaat () aan te geven dat u niet verder wil met uw lidmaatschap bij de VBA.

Contact

De VBA is een bedrijvenvereniging en dan vooral een vereniging van mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven. Het gaat vooral over mensen. Daarom is er een relatiebeheerder actief. Hij/zij komt graag eens met uw praten over de voordelen van een lidmaatschap voor u. En voor ons. Want laten we er duidelijk in zijn: hoe meer leden de VBA heeft, hoe sterker wij als vereniging kunnen optreden. Meer informatie over het lidmaatschap kunt u opvragen via 036-533 83 93​ of ​​

Of u meldt zich meteen aan. Van harte welkom!

 

Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93