Lidmaatschap

lid worden

U gaat het lidmaatschap van de vereniging aan voor de duur van één kalenderjaar met stilzwijgende verlenging van telkens één kalenderjaar, tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Beëindiging van het lidmaatschap kan per nieuw kalenderjaar, door een aangetekend schrijven of per e-mail, uiterlijk één maand voorafgaand aan het nieuwe jaar (1 december).

​Contributie​ 2023

ZP   €217,-    
2 t/m 4 werknemers   €306,-    
5 t/m 19 werknemers   €424,-    
20 t/m 49 werknemers   €679,-    
50 t/m 99 werknemers   €1015,-    
100 of meer werknemers   €1679,-    

Bij ingang van het lidmaatschap in de loop van een jaar wordt de contributie pro rata berekend.​ Facturatie van het lidmaatschapsgeld geschiedt eenmaal per kalenderjaar. De gehanteerde betalingstermijn is veertien dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij te laat betalen zijn wij genoodzaakt om standaard 15% incassokosten te berekenen.​

Studenten lidmaatschap

De VBA biedt derdejaars MBO en vierdejaars VMBO- en HBO studenten een jaar lang een gratis lidmaatschap aan. Inschrijven kan via het secretariaat: secretariaat@vba-almere.nl

Proeflidmaatschap

Wilt u eerst testen of het lidmaatschap van de VBA iets is voor uw bedrijf, dan kunt u zich inschrijven als proeflid. U mag dan 3 maanden kijken, horen en beleven wat de VBA voor u doet. U mag in die 3 maanden 2 evenementen van de VBA bezoeken, u krijgt een inlog voor de website, u krijgt een vermelding via de VBA socials en u wordt via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het ondernemersnieuws in Almere.

Na 3 maanden wordt uw proeflidmaatschap automatisch omgezet in een betaald lidmaatschap. Wilt u toch geen lid worden? Dan dient u voor het verstrijken van de 3 maanden bij het secretariaat (info@vba-almere.nl) aan te geven dat u niet verder wil met uw lidmaatschap bij de VBA.

Of u meldt zich meteen aan. Van harte welkom!

 

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection