De VBA...

is één van de grootste lokale bedrijvennetwerken van Nederland, die toegang biedt tot een netwerk met meer dan 400 ondernemers.  

opereert in één van de meest actieve en kansrijke economische zones van Nederland (Floriade Expo 2022, Airport Lelystad).

brengt leden actief en gericht in contact met collega-ondernemers. 

informeert over ontwikkelingen in de regio die voor ondernemers van belang zijn.

is een erkende gesprekspartner voor overheden en instellingen en behartigt zo de belangen van de ondernemers.

is een logische onderhandelingspartner waar het gaat om bijvoorbeeld: beheer en onderhoud van bedrijventerreinen, veiligheid, bereikbaarheid en parkeren, regels en vergunningen, arbeidsmarkt en ruimtelijke ordening.

brengt haar leden ook in contact met bedrijven en organisaties buiten de stad (Flevoland, Metropoolregio Amsterdam (MRA), Gooi-Noord).

organiseert een verscheidenheid aan activiteiten en bijeenkomsten per jaar.

organiseert gerichte programma’s/bijeenkomsten van themakringen voor doelgroepen, zoals grote ondernemingen, starters, non-profit, HR managers etc.

initieert en/of draagt bij aan ondernemersgerichte projecten.

s gedecentraliseerd en heeft op de verschillende bedrijventerreinen in Almere eigen aanspreekpunten.

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere