Ons bestuur

maximaal 8 Almeerse ondernemers vormen samen het VBA-bestuur. Deze bestuursleden zijn door de leden benoemd, steeds voor een periode van 3 jaar. Het bestuur komt 1x per maand bij elkaar en in elke vergadering wordt aandacht besteed aan de dossiers op gebied van belangenbehartiging en de voortgang rond evenementen en kringen.

Twee keer per jaar legt het bestuur verantwoording af in een ledenvergadering. Daarnaast treft u de bestuursleden aan bij de verschillende activiteiten. Heeft u als lid onderwerpen die u wilt inbrengen in de vergadering, laat dat gerust aan het secretariaat weten.

De kracht van de VBA is de pluriformiteit van haar leden en de mate waarin deze leden zich actief voor de collectieve belangen van Almeerse ondernemers inzetten. De vereniging is een afspiegeling van de economische bedrijvigheid in de stad. Ze kent daarom een groot aantal kleine zelfstandigen. En ook het MKB en de grotere bedrijven zijn in evenredigheid binnen de gelederen van de VBA te vinden.

Er is binnen Almere geen beter bedrijvennetwerk te vinden dan de VBA. Dat komt door de individuele en collectieve competenties van haar leden, door de slagkracht die het gevolg is van het volume van de vereniging en door de sterke verbindingen van bestuurders en actieve leden met de maatschappij waarvan wij allen deel uitmaken.

De VBA luistert, overlegt, verbindt, informeert, strijdt én behartigt uw belangen op alle niveaus en aan iedere gesprekstafel en is daardoor van grote meerwaarde voor u als ondernemer en voor Almere.

Spin in het web

De VBA werkt met een groot aantal partijen samen, zoals de gemeente Almere, VNO-NCW, AlmereZaken en andere Bedrijfskringen in de regio. Met elk van deze organisaties heeft een van de VBA bestuursleden regelmatig contact of is hiermee verbonden.

Zo is het VBA bestuur goed geïnformeerd over de voortgang van deze partijen, kan meepraten over onderwerpen, die ondernemers raken en kan inhaken op evenementen die gezamenlijk kunnen worden georganiseerd, of waar de leden van de VBA op mee kunnen liften.

 • Voorzitter: Kimberley Valentien
 • Penningmeester: Salah Assalhi
 • Secretaris: Mario Bakker
 • Vincent Ledeboer
 • Mark Vlasblom
 • Voorzitter: Kimberley Valentien

  Voorzitter: Kimberley Valentien

  Valentien Geerdes
  036 5300934

 • Penningmeester: Salah Assalhi

  Penningmeester: Salah Assalhi

  MTH accountants & adviseurs
  088 2021384

 • Secretaris: Mario Bakker

  Secretaris: Mario Bakker

  Pub Market!
  Tel 06 53739882

 • Vincent Ledeboer

  Vincent Ledeboer

  Antea Group
  036 530 8000

  Portefeuille: Lokale politiek

 • Mark Vlasblom

  Mark Vlasblom

  m.vlasblom@rocvf.nl

  ROC van Flevoland
  036 5477324

  Portefeuille: Onderwijs & Scholing

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere