Belangenbehartiging

De VBA komt op voor de belangen van in Almere e.o. gevestigde ondernemers. Op kritische wijze volgen wij de opstelling en uitvoering van het collegeprogramma van Almere. Door haar kennis en organisatiegraad is de VBA voor tal van onderwerpen een gezaghebbende gesprekspartner van overheden en instanties. Enkele onderwerpen waar we ons momenteel voor inspannen zijn:

  • Een kwalitatief goed beheer en onderhoud van de bedrijventerreinen.
  • Het gemeentelijk aanbestedingsbeleid met oog voor het lokaal/regionaalbedrijfsleven.
  • Veiligheid en het terugdringen van criminaliteit op de bedrijventerreinen.
  • Een optimale bereikbaarheid van Almeerse bedrijven met goede parkeerfaciliteiten.
  • Minder regels en  vergunningen en een betere onderlinge afstemming.
  • Een terughoudend welstandsbeleid; ontwikkeling van welstandsvrijegebieden.
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
Raadzaal_PRS-838a01ce Vereniging Bedrijfskring Almere - Belangenbehartiging

Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection