Belangenbehartiging

De VBA komt op voor de belangen van in Almere e.o. gevestigde ondernemers. Op kritische wijze volgen wij de opstelling en uitvoering van het collegeprogramma van Almere. Door haar kennis en organisatiegraad is de VBA voor tal van onderwerpen een gezaghebbende gesprekspartner van overheden en instanties. Enkele onderwerpen waar we ons momenteel voor inspannen.

index Vereniging Bedrijfskring Almere - Belangenbehartiging
  • Een kwalitatief goed beheer en onderhoud van de bedrijventerreinen.
  • Het gemeentelijk aanbestedingsbeleid met oog voor het lokaal/regionaalbedrijfsleven en de Floriade.
  • Veiligheid en het terugdringen van criminaliteit op de bedrijventerreinen.
  • Een optimale bereikbaarheid van Almeerse bedrijven met goedeparkeerfaciliteiten.
  • Minder regels & vergunningen en een betere onderlinge afstemming.
  • Een terughoudend welstandsbeleid; ontwikkeling van welstandsvrijegebieden.
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere