Over VBA

almere skylineDe VBA is een van de grootste lokale bedrijvennetwerken van Nederland met met meer dan 400 ondernemers. Tijdens de economisch moeilijke jaren namen heel wat leden afscheid. Sinds begin 2015 is een kentering waarneembaar en groeide de VBA weer. In 2016 wordt zelfs een flinke groei verwacht, mede door het nieuwe elan waarmee bestuur én leden het jaar zijn ingegaan.

De kracht van de VBA is de pluriformiteit van haar leden en de mate waarin ze zich actief voor de collectieve belangen van de ondernemers inzetten. De vereniging is een afspiegeling van de economische bedrijvigheid in de stad en kent daarom een groot aantal kleine zelfstandigen. Maar het MKB en ook de grotere bedrijven zijn in evenredigheid binnen de gelederen van de VBA te vinden.

Er is binnen Almere geen beter bedrijvennetwerk te vinden dan de VBA. Dat komt door de individuele en collectieve competenties van haar leden, door de slagkracht die het gevolg is van het volume van de vereniging en door de sterke verbindingen van bestuurders en actieve leden met de maatschappij waarvan wij allen deel uitmaken.

De VBA is het waard om bij te horen en aan bij de dragen.

Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93