De VBA...

 • is één van de grootste lokale bedrijvennetwerken van Nederland, die toegang biedt tot een netwerk met meer dan 400 ondernemers.
 • bevordert het Almeerse ondernemersklimaat.
 • opereert in één van de meest actieve en kansrijke economische zones van Nederland (Floriade Expo 2022, Airport Lelystad).
 • brengt leden actief en gericht in contact met collega-ondernemers.
 • informeert over ontwikkelingen in de regio die voor ondernemers van belang zijn.
 • is een erkende gesprekspartner voor overheden en instellingen en behartigt zo de belangen van de ondernemers.
 • is een logische onderhandelingspartner waar het gaat om bijvoorbeeld: beheer en onderhoud van bedrijventerreinen, veiligheid, bereikbaarheid en parkeren, regels en vergunningen, arbeidsmarkt en ruimtelijke ordening.
 • brengt haar leden ook in contact met bedrijven en organisaties buiten de stad (Flevoland, Metropoolregio Amsterdam (MRA), Gooi-Noord).
 • organiseert een verscheidenheid aan activiteiten en bijeenkomsten per jaar.
 • organiseert gerichte programma’s/bijeenkomsten van themakringen voor doelgroepen, zoals grote ondernemingen, starters, non-profit, HR managers etc.
 • initieert en/of draagt bij aan ondernemersgerichte projecten.
 • is gedecentraliseerd en heeft op de verschillende bedrijventerreinen in Almere eigen aanspreekpunten.

De kracht van de VBA is de pluriformiteit van haar leden en de mate waarin deze leden zich actief voor de collectieve belangen van Almeerse ondernemers inzetten. De vereniging is een afspiegeling van de economische bedrijvigheid in de stad. Ze kent daarom een groot aantal kleine zelfstandigen. En ook het MKB en de grotere bedrijven zijn in evenredigheid binnen de gelederen van de VBA te vinden.

Er is binnen Almere geen beter bedrijvennetwerk te vinden dan de VBA. Dat komt door de individuele en collectieve competenties van haar leden, door de slagkracht die het gevolg is van het volume van de vereniging en door de sterke verbindingen van bestuurders en actieve leden met de maatschappij waarvan wij allen deel uitmaken.

De VBA luistert, overlegt, verbindt, informeert, strijdt én behartigt uw belangen op alle niveaus en aan iedere gesprekstafel en is daardoor van grote meerwaarde voor u als ondernemer en voor Almere.

Het Jaarplan VBA 2021/2022 pdfVBA_Jaarplan_20212022.pdf.

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection