Over VBA

Wat kunt u van de VBA verwachten:

  • Verbinden
  • Kennisdelen
  • Samenwerken 
  • Stimuleren van initiatieven
  • Belangenbehartiging 
  • Bevorderen van het Almeerse ondernemersklimaat
  • Gesprekspartner van de overheid
  • Ondernemersbijeenkomsten en -activiteiten
  • Met meer dan 400 ondernemers is de VBA een van de grootste lokale bedrijvennetwerken van Nederland.
skyline-almere-09f2808a Vereniging Bedrijfskring Almere - Over VBA

De kracht van de VBA is de pluriformiteit van haar leden en de mate waarin deze leden zich actief voor de collectieve belangen van Almeerse ondernemers inzetten. De vereniging is een afspiegeling van de economische bedrijvigheid in de stad. Ze kent daarom een groot aantal kleine zelfstandigen. En ook het MKB en de grotere bedrijven zijn in evenredigheid binnen de gelederen van de VBA te vinden.

Er is binnen Almere geen beter bedrijvennetwerk te vinden dan de VBA. Dat komt door de individuele en collectieve competenties van haar leden, door de slagkracht die het gevolg is van het volume van de vereniging en door de sterke verbindingen van bestuurders en actieve leden met de maatschappij waarvan wij allen deel uitmaken.

De VBA luistert, overlegt, verbindt, informeert, strijdt én behartigt uw belangen op alle niveaus en aan iedere gesprekstafel en is daardoor van grote meerwaarde voor u als ondernemer en voor Almere.

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere