Stichtsekant

Stichtsekant is een relatief nieuw bedrijfsterrein dat nog volop in uitgifte is. Het ligt aan de rand van Almere, zeer direct aan de A27 en de Waterlandseweg, nabij de Stichtse Brug. Het terrein is via de Nederstichtselaan goed ontsloten op de Waterlandseweg. Aan de zuidkant grenst het terrein aan het Gooimeer en de Gooidijk. De Waterlandseweg verbindt Stichtsekant met het centrum van Almere; deze weg is recent verbreed tot vier rijstroken. Dit terrein is ontwikkeld als logistiek terrein en verder als gemengd terrein, primair met het oog op overloop van bedrijven uit de Gooi- en Vechtstreek en de regio Utrecht.

Het is een duurzaam opgezet terrein met een hoog ambitieniveau in stedenbouwkundig opzicht en uitstraling van panden. Naast bedrijvenpark De Vaart is Stichtsekant het enige terrein in Almere waar tot en met een milieucategorie 4.2 gebouwd kan worden, zowel op de bestemming Logistiek als Gemengd.

Het terrein heeft in zijn volle omvang 124 ha.

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere