Skip to main content

Markerkant

Aan de westkant van de stad bevindt zich een verzameling van verschillende terreinen onder één naam: Markerkant. Het zijn drie deelterreinen, elk met een eigen toerit vanaf de hoofdontsluitingswegen: Markerkant, Frezersplaats en Gietersplaats. Markerkant is zeer gedifferentieerd qua gebruik.

De gemeente heeft langdurig gedoogd dat er niet conform het bestemmingsplan werd gehandeld maar nu wordt er weer, samen met de ondernemers, gewerkt aan de herontwikkeling van het bestemmingsplan, zodat de kwaliteit van dit bedrijventerrein weer toeneemt. De VBA-kring Markerkant werd opgericht in juni 2009 en heeft eind 2017 het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald.

No Internet Connection