Onderwijs & Arbeidsmarkt

In samenwerking met diverse stakeholders heeft de VBA  de themakring Onderwijs en Arbeidsmarkt opgericht. 

Doelstelling
De doelstelling van de Themakring O&A is om studenten VO, VMBO, MBO en HBO uit Almere te laten ervaren welke interessante bedrijven er in Almere zijn gevestigd. Als we studenten kunnen laten ervaren dat in Almere dezelfde mogelijkheden aanwezig zijn voor interessante stages en comakers (en banen!) als buiten Almere, verhogen we de kans dat studenten niet alleen lokaal stage gaan lopen, maar ook lokaal gaan werken.

Bedrijven uit Almere stimuleren om zo vroeg mogelijk leerlingen en studenten uit Almere te begeleiden bij loopbaan oriëntatie door middel van het geven van gastlessen, bezoek aan schoolklassen, bedrijvenbezoek organiseren, deelname aan JINC, Almere On Stage, Stage to Work, Comaker Meetingpoint, geven van kansen d.m.v. stages/ comakers en meedenken met het vormgeven van het onderwijs door deelname aan werkveldadviescommissies op het HBO en/of keuzevakken binnen het VMBO / Profielopdrachten HAVO/VWO.

Aandachtspunten

 • Studenten uit Almere koppelen aan het Almeerse bedrijfsleven.
 • Borgen dat bedrijven die nieuwe medewerkers zoeken in contact komen met studenten.
 • Samen met bedrijfsleven zorgen voor innovatief onderwijs en uitdagende stages/ comakers.

Samenstelling themakring

 • Studenten binnen de themakring
 • HBO
 • MBO
 • VMBO
 • VBA lid bedrijven
 • Remco Breet

  Recruit a atudent
 • Jim van der Wardt

  The Crazy Smile
 • Cecile Meyer Ranneft-Potjer

  Windesheim

 • Sabina Kok

  Bureau Bijzondere Projecten

 • Cora Spaans

  Corazon Projecten

Circa 5 vergaderingen + streven naar minimaal 2 activiteiten/evenementen per jaar. We hebben een vrij grote themakring en niet elk lid zal aanwezig kunnen zijn bij elke vergadering. Omdat van elke vergadering een verslag en actiepuntenlijst wordt gemaakt is dat geen probleem omdat leden zich snel kunnen inlezen: wat speelt er?

Heeft u als VBA-lid Interesse om te participeren in deze Themakring of heeft u ideeën, dan wel andersoortige inbreng? Laat het ons weten en neem via email contact op met het VBA secretariaat: secretariaat@vba-almere.nl

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection