Onderwijs & Arbeidsmarkt

In samenwerking met diverse stakeholders heeft de VBA  de themakring Onderwijs en Arbeidsmarkt opgericht. 

De belangrijkste doelstellingen van deze themakring zijn: 

  • Studenten koppelen aan het Almeerse bedrijfsleven;
  • Bedrijfsleven koppelen aan het onderwijs;
  • Borgen dat studenten die de arbeidsmarkt opgaan, dat binnen Almere doen;
  • Borgen dat bedrijven die nieuwe medewerkers zoeken, gemakkelijker in contact kunnen komen met werkzoekende en/of afstuderende studenten;
  • Met het bedrijfsleven zorgen voor innovatief onderwijs, workshops en gastcolleges;
  • Borgen dat als studenten een beroepskeuze doen voorafgaand aan een studie, ook Almeerse bedrijven binnen de sector kunnen vinden en kennismaken.

Bent u geïnteresseerd zitting te nemen in deze themakring. U bent van harte welkom. Stuur een mail naar .

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection