Onderwijs & Arbeidsmarkt

In samenwerking met diverse stakeholders heeft de VBA  de themakring Onderwijs en Arbeidsmarkt opgericht. 

Doelstelling
De doelstelling van de Themakring O&A is om studenten MBO en HBO uit Almere te laten ervaren welke interessante bedrijven er in Almere zijn gevestigd. Als we studenten kunnen laten ervaren dat in Almere dezelfde mogelijkheden aanwezig zijn voor interessante stages en comakers (en banen!) als buiten Almere, verhogen we de kans dat studenten niet alleen lokaal stage gaan lopen, maar ook lokaal gaan werken.

Bedrijven uit Almere stimuleren om zo vroeg mogelijk leerlingen en studenten uit Almere te begeleiden bij loopbaan oriëntatie door middel van het geven van gastlessen, bezoek aan schoolklassen, bedrijvenbezoek organiseren, deelname aan JINC, Almere On Stage, Stage to Work, Comaker Meetingpoint, geven van kansen d.m.v. stages/ comakers en meedenken met het vormgeven van het onderwijs door deelname aan werkveldadviescommissies op het HBO en/of keuzevakken binnen het VMBO / Profielopdrachten HAVO/VWO.

Aandachtspunten

  • Studenten uit Almere koppelen aan het Almeerse bedrijfsleven.
  • Borgen dat bedrijven die nieuwe medewerkers zoeken in contact komen met studenten.
  • Samen met bedrijfsleven zorgen voor innovatief onderwijs en uitdagende stages/ comakers.

Samenstelling themakring

  • Studenten binnen de themakring
  • HBO
  • MBO
  • VMBO
  • VBA leden (lees bedrijven)

Circa 5 vergaderingen + streven naar minimaal 2 activiteiten/evenementen per jaar

Bent u geïnteresseerd zitting te nemen in deze themakring? U bent van harte welkom. Stuur een mail naar .

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection