Internationaal Zaken Doen (IZD)

De VBA Themakring Internationaal Zaken Doen (IZD) is in het eerste kwartaal van 2020 opgericht en wil leden helpen met internationaal zakendoen. De leden van deze themakring hebben stuk voor stuk internationale ervaring en zijn met enthousiasme en professionaliteit aan de slag gegaan om de kring vorm en inhoud te geven.
Om een beter beeld te krijgen van de wensen en behoeftes van de leden is besloten om eerst een enquête uit te zetten . Uit de enquête die de themakring in juni 2020 aan alle VBA-leden heeft gestuurd, is gebleken dat er in elk geval bedrijven zijn die graag internationaal willen uitbreiden en hier kennis over willen opdoen. Ook zijn er bedrijven die nu al internationaal zakendoen (wellicht een internationaal moeder bedrijf hebben) en waar interesse is voor meer specifieke onderwerpen.
Thema’s zoals een vestiging openen, fiscaliteit, culturele aspecten, HR en logistiek kwamen in de breedte het meeste naar voren als aandachtspunt en interessegebied. Nu we deze behoefte kennen, kan en zal de themakring gerichte kennissessies organiseren die aansluiten op de behoeftes van de leden, online of ‘face to face’.
  • Eric Hanson

    Horizon Flevoland
  • Raymond Pappot

    VMP & Partners

Heeft u als VBA-lid Interesse om te participeren in deze Themakring of heeft u ideeën, dan wel andersoortige inbreng? Laat het ons weten en neem via email contact op met het VBA secretariaat: secretariaat@vba-almere.nl

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection