Evenementen commissie

De VBA wil de leden veel met elkaar in contact brengen. Evenementen in allerlei vormen zijn daarvoor het geëigende middel. Heel bekend zijn de jaarlijkse grote evenementen, die onlosmakelijk met de VBA verbonden zijn: de Miljoenennota-middag, Topsportgala, Summerbreak Party en onze Nieuwjaarsreceptie. Daarnaast organiseert de evenementencommissie (mede) tal van andere activiteiten. Zonder uitzondering uitmuntende netwerkkansen in een aimable sfeer.

De evenementencommissie bestaat uit actieve en betrokken leden en het zijn er veel. Toch kunnen er altijd leden bij die hun schouders onder een activiteit willen zetten. Deelnemen in een commissie biedt uitgelezen kansen om nog beter met andere ondernemers in contact te komen en - laten we eerlijk zijn - ook om jezelf in beeld te brengen. Ofschoon dat niet het doel van deelname in een commissie is.

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere