Spelregels Themakringen

Themakringleden van een VBA-kring zetten zich actief in vóór en namens de vereniging. Actief lidmaatschap is essentieel voor de vereniging, waardoor deze sterker wordt en groeit. Ieder lid dat zich actief inzet ontdekt vele voordelen hiervan zoals het vergroten van het netwerk, het bezoeken van nieuwe locaties, het versterken van de persoonlijke vaardigheden en bovenal het krijgen van plezier.

Doordat er steeds meer themakringen ontstaan, is het belangrijk dat alle themakringleden zich houden aan de spelregels, zodat de kans op misverstanden en onduidelijkheden minimaal is.

  1. Een themakring bestaat uit een themakringvoorzitter gekozen door de themakringleden. De themakringvoorzitter is het aanspreekpunt voor het bestuur van de VBA.
  2. Iedere themakring bestaat uit maximaal 7 leden.
  3. Alle themakringleden zijn lid van de VBA.
  4. De functie is onbezoldigd.
  5. Toetreden en aftreden tot een themakring gaat in overleg met alle betreffende themakringleden.
  6. Ieder lid van de themakring vertegenwoordigt en handelt in het belang van de VBA vóór en tijdens de door de desbetreffende themakring georganiseerde activiteiten en evenementen.
  7. Ieder lid van de themakring is op de hoogte van de gedragscode van de VBA, die ook op hem of haar van toepassing is.

Het bestuur heeft de vrijheid om de spelregels zo nodig aan te passen.

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection