Skip to main content

Spelregels Bedrijfskringen

De bedrijventerreinen die te zien zijn op de website van de VBA zijn samengesteld, mede op basis van de informatie van de Gemeente Almere. De VBA werkt op een aantal van die Bedrijfsterreinen nauw samen met de Gemeente Almere als het gaat om KVO trajecten. KVO houdt in: Keurmerk Veilig Ondernemen. Wanneer bedrijventerreinen (lees: de diverse stakeholders) voldoen aan bepaalde eisen, gebaseerd op de principes: schoon, heel en veilig, worden daarvoor jaarlijks Certificaten uitgereikt.

Op een aantal bedrijventerreinen (lees Bedrijfskringen) zijn VBA-leden deelgenoot van de Werkgroep aldaar. Dat zijn de aanspreekpunten van de VBA op dat betreffende Bedrijfsterrein en zij zijn daarom ook met naam en toenaam vermeld op de website van de VBA. Deelnemers aan een KVO Werkgroep hoeven niet per se lid te zijn van de VBA.

No Internet Connection