Vrijwilliger van de maand

In deze maandelijkse terugkerende rubriek zetten we onze vrijwilligers in het zonnetje. We vinden het als VBA belangrijk om te weten wie onze actieve vrijwilligers zijn. Wat doen ze in het dagelijks leven, wat zijn hun hobby’s en waarom vinden ze het belangrijk om actief te zijn binnen de VBA. Met andere woorden: we willen ze beter leren kennen en hen de kans geven om zich op deze wijze te presenteren aan de rest van de leden.

Vrijwilliger van de maand: Mark Spetter

mark-spetter-288e6154 Vereniging Bedrijfskring Almere - Vrijwilliger van de maand: Mark Spetter
De meeste mensen kennen mij, Mark Spetter, als ‘doet iets met duurzaam’. Wat velen vast niet weten is dat ik mijn werkzame leven begon met het speuren naar olie en gas... De eerste 10 jaar na mijn opleiding Hydrografie aan de Hogere Zeevaartschool Amsterdam reisde ik de wereld rond om olie- en gasvoorraden op te speuren, boorplatformen te plaatsen en havens uit te baggeren. Een fors contrast met mijn huidige activiteiten onder de naam Globalance (inspiratie = Global Balance) die ik omschrijf als ‘advies MVO en duurzame projecten’. 

Waar die passie vandaan komt om de wereld een stukje mooier achter te laten dan aangetroffen weet ik niet precies, maar het zit er al heel lang in. Zelfs toen ik die –met de kennis van nu- vermaledijde offshore-industrie verliet kreeg ik een boek mee over het redden van de planeet.

Toch duurde het nog weer 10 jaar, tot 2009, voor ik van mijn hobby mijn werk maakte. Sindsdien doe ik geen projecten meer die niet iets met ‘duurzaam’ te maken hebben. Van de bebouwde omgeving, via een Betonakkoord en de Floriade als duurzame gebiedsontwikkeling, tot circulaire economie.

‘Duurzaam’ klinkt voor veel mensen vaag en onbestemd, maar laat me in twee zinnen uitleggen dat dat niet zo is. Het begrip is al in 1987 heel helder omschreven door de VN-Brundtland-commissie. Vrij vertaald: ‘ontwikkel vooral om in je huidige behoeften te voorzien, maar dan zonder toekomstige generaties diezelfde mogelijkheid te ontzeggen’. Praktisch: resulteert jouw ontwikkeling (product, systeem, dienst) in bv vervuilde lucht? Dan is het dus niet duurzaam. Duidelijk toch? Tegelijkertijd zit ik er zeer pragmatisch in: 100% duurzaam bestaat niet, maar je kan er wel veel aan doen dat te benaderen.

In het huidige tijdsgewricht vertaalt dit zich naar onderwerpen als CO2, inclusiviteit en circulaire economie. Enkele decennia geleden stonden zure regen, de ozonlaag en vervuilde rivieren op de agenda. Uiteindelijk gaat het allemaal om hetzelfde.

In deze context niet vreemd dat ik een aantal jaar geleden het initiatief nam tot een MVO-themakring bij de VBA. Inmiddels hebben we een sterk –en gezellig - team: Tilly Scholtze, Magda van Gestel, Bert-Jan van der Woude, Willem Pronk en Andree Troost.

Verder zit ik in de Raad van Advies van De Groene Reus (Flevolandse energie-coöperatie) en denk ik mee met de Floriade-inzending van de Nederlandse Bijenhouders vereniging.

Alle resterende vrije tijd gaat momenteel zitten in onze ontwikkeling in Almere-Oosterwold. Mijn vrouw Vivienne en ik laten daar een (natuurlijk heel duurzame ;-) woning bouwen te midden van eigen stadslandbouw. Tegelijkertijd een droom én een uitdaging!
Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection