Skip to main content

Leden stellen zich voor

In deze rubriek bieden we onze leden de gelegenheid om zichzelf en hun bedrijf aan collega VBA leden voor te stellen. Onze nieuwe leden ontvangen hiervoor een oproep bij het begin van hun lidmaatschap, maar we willen ook graag onze bestaande leden deze mogelijkheid bieden. Twee van onze VBA leden, Wendie Hagendoorn en Sandra Schulze, interviewen derhalve bestaande leden en hun bijdragen vinden jullie ook terug in deze rubriek.

Warmtebedrijf De Vaart: duurzame warmte in Almere

Warmtebedrijf De Vaart biedt de mogelijkheid om te verduurzamen. We hebben een nieuw aanbod, waarbij verbinding, innovatie ondernemerskracht en leiderschap de weg is naar een duurzame toekomst. Want het kan echt anders! Om people, planet en prosperity in balans te brengen, voor duurzame ontwikkeling.

Op het industrieterrein de Vaart wordt door Warmtebedrijf De Vaart een slim groen warmtenet gerealiseerd. Bedrijven die op de industrieterreinen De Vaart en de Buitenvaart zijn gevestigd, kunnen voor de verwarming van de bedrijfsruimtes, voor verwarming van de processen en voor hun warme tapwater, kiezen voor een aansluiting op dit groene warmtenet en daarmee hun bedrijf verduurzamen. De warmte die in het slimme groene warmtenet wordt geleverd, is namelijk fossiel vrij.

Op het industrieterrein de Vaart en Buitenvaart wordt hiervoor een lokaal warmtenet aangelegd. Door de komst van dat lokale warmtenet wordt 85% CO2 – uitstoot bespaard, doordat we hiervoor geen fossiele brandstoffen gebruiken. Bij iedereen die op het slimme groene warmtenet wordt aangesloten geldt, dat de aansluiting op het aardgas hierdoor kan vervallen.

Samen het industrieterrein verduurzamen
Want het kan ook anders. Door samenwerking komt veel energie vrij! Bedrijven die vanuit hun productieproces restwarmte beschikbaar hebben, kunnen die op het lokale Slimme Groene Warmtenet inkoppelen. Van bakker, bierbrouwerij tot koffiebranderij of datacenter: een regionale ondernemer biedt zo warmte aan voor de directe omgeving. Daarmee ontstaat een prachtige samenwerking waarmee bedrijven op het industrieterrein een prachtig voorbeeld kan worden van mogelijke samenwerking op het industrieterrein voor het realiseren van onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht: het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Het aanbod
Warmtebedrijf De Vaart levert ruimteverwarming, proceswarmte en warm tapwater aan bedrijven en industrie die zijn gevestigd op het industrieterrein De Vaart en Buitenvaart in Almere. Een bedrijventerrein met een warmtenet maakt een belangrijke verduurzamingsslag en kan hiermee een koploperpositie verwerven in de energietransitie

Energie voor Elkaar
Warmtebedrijf De Vaart is partner van Energie voor Elkaar. Energie voor Elkaar helpt bij het ontwikkelen, oprichten en exploiteren van lokale warmtebedrijven die daadkrachtig en slagvaardig in de eigen regio warmtenetten ontwikkelen en zo de energietransitie aanjagen. Met kennis, begeleiding en investeringen bouwen we in Nederland het grootste portfolio van slimme, groene Warmtenetten die worden gevoed door duurzame warmtebronnen. Energie voor Elkaar houdt Nederland mooi en leefbaar door haalbare en betaalbare projecten uit te voeren met inzet van expertise, netwerk en funding.

www.warmtebedrijfdevaart.nl

No Internet Connection