Skip to main content

Leden stellen zich voor

In deze rubriek bieden we onze leden de gelegenheid om zichzelf en hun bedrijf aan collega VBA leden voor te stellen. Onze nieuwe leden ontvangen hiervoor een oproep bij het begin van hun lidmaatschap, maar we willen ook graag onze bestaande leden deze mogelijkheid bieden. Twee van onze VBA leden, Wendie Hagendoorn en Sandra Schulze, interviewen derhalve bestaande leden en hun bijdragen vinden jullie ook terug in deze rubriek.

Mogelijke vestiging kansarme asielzoekers bedreiging voor veiligheid bedrijventerrein de Vaart en Poldervlak

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA) en de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) pleiten voor aandacht voor het veilig houden van bedrijventerreinen de Vaart en Poldervlak. 

 
Aandacht voor veiligheid van bedrijven en hun werknemers
In de voormalige gevangenis van Almere Buiten op bedrijventerrein de Vaart wil het Rijk mogelijk kansarme asielzoekers plaatsen. Het is een groep met sterk verhoogd risico op criminaliteit. De SBBA en de VBA vinden deze locatie vanwege de directe nabijheid van bedrijven op bedrijventerreinen de Vaart en Poldervlak alsmede de nabijheid van woonwijken ongeschikt.
De SBBA en de VBA pleiten er daarom voor geen opvangcentrum voor kansarme asielzoekers te vestigen zo dicht bij bedrijven en woonwijken. Mocht vestiging uiteindelijk onvermijdelijk blijken dan vragen de SBBA en VBA, naast de aandacht voor veiligheid in de wijken, om aandacht en middelen om de veiligheid van de bedrijven op de bedrijventerreinen te garanderen. 
SBBA en VBA zijn bezorgd voor de veiligheid van het (openbaar) vervoer van werknemers en vrezen dat onveiligheidsgevoelens bij werknemers zullen toenemen met name bij aanvang van werkzaamheden later op de avond.
 
Vrees voor extra kosten
Volgens de SBBA zal in het geval van vestiging de noodzaak ontstaan om structureel meer geld uit te trekken om zowel de beveiligingsmaatregelen van bedrijven individueel als de collectieve beveiliging te intensiveren.
Bij de collectieve beveiliging gaat het dan om meer surveillance van het beveiligingsbedrijf op het bedrijventerrein en verhoogde inzet van personeel voor de analyse van camerabeelden.
 
SBBA en VBA begrijpen het maatschappelijk probleem maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid van de directe omgeving. SBBA en VBA gaan graag het gesprek hierover aan met het gemeentebestuur.
 
Nadere informatie:

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen
N. Roozen
nicoroozen@sbbalmere.nl
06 513 30 363

Almere Vereniging Bedrijfskring Almere
H. Smeeman
hjam.smeeman.1@kpnmail.nl 
06 532 66 933

No Internet Connection