Leden stellen zich voor

In deze rubriek bieden we onze leden de gelegenheid om zichzelf en hun bedrijf aan collega VBA leden voor te stellen. Onze nieuwe leden ontvangen hiervoor een oproep bij het begin van hun lidmaatschap, maar we willen ook graag onze bestaande leden deze mogelijkheid bieden. Twee van onze VBA leden, Wendie Hagendoorn en Sandra Schulze, interviewen derhalve bestaande leden en hun bijdragen vinden jullie ook terug in deze rubriek.

EigenWijze Saskia

EigenWijze Saskia adviseert vanuit mensperspectief, sociaal domein breed, overheden, (in)formele zorg organisaties en maatschappelijke instellingen in de Zorg en Welzijn sector, met GGz als aandachtsgebied.

Onafhankelijk, vanuit samenwerking, talent en een positieve (originele) kijk. Expertise in o.a. Wet Verplichte GGz, onafhankelijke cliëntondersteuning, (her) inrichten en ondersteunen van cliëntenraden. Deelt ervaring en lef door interactieve en originele presentaties en/of dialooggesprekken, waarin (voelbaar) zichtbaar wordt gemaakt hoe je beperkingen “om kan denken” in talenten.

Hoe fijn is het om te beseffen dat beleid, initiatieven en pilots vanuit jouw gemeente of organisatie gedragen worden door de mensen waar het omgaat? Dit vereist een omslag in het denken, een bewustzijns “dingetje” waar alle partijen hun voordeel uit kunnen halen. Niet over de mensen, maar met de mensen! We nemen elkaar serieus. EigenWijze Saskia maakt dit perspectief zichtbaar en bespreekbaar binnen uw organisatie. Daarvoor heeft zij verschillende EigenWijze tools beschikbaar, of maakt deze op maat! Expertise vanuit ervaringsdeskundigheid en aanvullende trainingen: Wet verplichte GGz, GGz in de wijk, ADD, angst, suïcide, herstelproces, cliëntenparticipatie, naasten van verslaving. 

EigenWijze Saskia is gevestigd in Almere en ondersteunt bedrijven, organisaties, overheid en maatschappelijke instellingen met creatieve, inspirerende en opvallende activiteiten

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection