Leden stellen zich voor

In deze rubriek bieden we onze leden de gelegenheid om zichzelf en hun bedrijf aan collega VBA leden voor te stellen. Onze nieuwe leden ontvangen hiervoor een oproep bij het begin van hun lidmaatschap, maar we willen ook graag onze bestaande leden deze mogelijkheid bieden. Twee van onze VBA leden, Wendie Hagendoorn en Sandra Schulze, interviewen derhalve bestaande leden en hun bijdragen vinden jullie ook terug in deze rubriek.

De vele diensten van en door Gebr. van der Heiden

 Een onderneming als Gebr. van der Heiden kan niet vanaf midden jaren veertig succesvol zijn als alleen het standaard product wordt verkocht. Vanaf de allereerste start onder leiding van grondlegger Manus van der Heiden zijn service en optimale dienstverlening de bouwstenen van ons bedrijf. Wij zijn pas tevreden als u dat bent en met die instelling willen wij ons onderscheiden. 

Een optimale dienstverlening:

HANDEL
Bij het bouwrijp maken van locaties zorgen wij voor de afzet van vrijkomende materialen zoals grond, zand en afvalstoffen. Hiermee ontzorgen wij de aannemers. Een voorbeeld van deze werkwijze is de zandwinning bij het project De Treek in Leusden. De realisatie van de nieuwe natuur op dit landgoed vond plaats in verschillende fasen, waarbij ruim vijftig hectare landbouwgrond werd omgevormd. Een ander voorbeeld is de verdiepte ligging van de Amersfoortsestraat, de provinciale weg N237 door Soesterberg. Deze verdiepte ligging werd aangebracht voor de tunnelbak waarmee de overkluizing van de Amersfoortsestraat een feit werd. De vrijkomende materialen zijn door ons bewerkt en verhandeld.

OPSLAG EN OVERSLAG
Wij hebben ruime opslagmogelijkheden voor onze primaire en secundaire grondstoffen en daarnaast opslagmogelijkheden voor diverse afvalstoffen. Gebr. van der Heiden heeft bij haar locaties in Almere, Eemnes en Nieuwegein een directe verbinding met grootscheeps vaarwater. De kade is geschikt voor op- en overslag van bulkstoffen zoals grond, zand, grind en secundaire bouwstoffen. Met onze eigen overslagkranen en vrachtauto’s organiseren wij het logistieke proces van water naar land en van land naar water. Op locatie hebben wij de beschikking over weegfaciliteiten. Wij hebben het materieel en de mogelijkheden om de grondstoffen te verschepen. Daarnaast hebben wij het materieel en de kennis om de gewonnen producten zelf te laden, te zeven, te vervoeren en te verwerken. Voor alle uitlopende afvalstromen zijn milieuvergunningen aanwezig.

PUINRECYCLING
Steenachtige materialen worden door onze breker verwerkt tot granulaat. Door de recycling van onder meer baksteen, dakpannen, tegels, keramiek, en beton worden primaire grondstoffen vervangen. Bijvoorbeeld: bij de funderingslaag van wegenbouw, (tijdelijke) bouwwegen en terreinverharding wordt vaak gekozen voor granulaat in plaats van zand. Puinrecycling is efficiënt, economisch en door het hergebruik is er minder belasting van natuur en milieu.

GRONDZEVEN
Wij zijn in het bezit van het juiste materieel, de kennis en de ervaring en daarom gespecialiseerd in het zeven van grond- en niet vormgegeven bouwstoffen. Door de grond te zeven kan het ontdaan worden van bodemvreemd materiaal, waardoor dit weer vrij toepasbaar is. De zeeffractie kan naar gelang uw wens worden aangepast.

HUURBEDRIJF
Bij ons kunt u diverse soorten materieel voor grondverzet huren. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor het huren van een vrachtwagen. Natuurlijk geven wij u een deskundig advies over de verschillende mogelijkheden. De ervaring die wij hebben geven voor u de juiste meerwaarde.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.

gebroeders van der Heiden   gebr vd heiden 2

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection