Stichting SurAnt

Stichting SurAnt is een vrijwilligers organisatie en ondersteunt mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen.

In de gevangenis ondersteunen onze vrijwilligers gedetineerden in het Re-integratiecentrum (RIC). En als ze terug zijn in de samenleving ondersteunen we hen in zogenaamde Buiten-Re-integratiecentra (Buiten-RIC's).
In beide centra helpen onze vrijwilligers om de terugkeer naar de maatschappij te vergemakkelijken.

Onze vrijwilligers werken in 9 RIC's in gevangenissen. En in drie Buiten-RIC's in de gemeenten: Almere, Amsterdam en Hilversum. We zijn in gesprek met Utrecht en Zaandam.

We ondersteunen op 5 leefgebieden. Te weten: regelzaken, huisvesting, werk & inkomen, financiën/schulden en zorg.

Daarnaast heeft SurAnt projecten. We hebben bijvoorbeeld een Klusloket waar gedetineerden aan het einde van hun straf dagbesteding kunnen doen. Zo doen ze iets terug voor mensen met weinig geld die een klus geklaard willen hebben. Ook hebben we een project waar (ex)gedetineerden voorlichting geven op scholen en in jeugdgevangenissen. Daarnaast hebben we verschillende maatjesprojecten; voor gedetineerden en voor achterblijvers. Ook verzorgen we yoga en soos-activiteiten in gevangenissen en een TBS kliniek.

Meer informatie over SurAnt vindt u hier.


Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93