Rechtdoorzee

Controleren van de beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingskas (Whk) loont! Begin december heeft u van de belastingdienst een beslissing of mededeling ontvangen waarbij de hoogte van de Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingskas (Whk) is vastgesteld.

Deze premie moet u in 2017 betalen. Middelgrote en grote werkgevers (premieplichtige loonsom in 2015 hoger dan € 322.000 respectievelijk € 3.220.000) hebben er groot belang bij deze beslissing goed te controleren als de belastingdienst de gedifferentieerde premie verhoogd heeft vastgesteld als gevolg van de toerekening van Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers.

Het komt regelmatig voor dat bij de berekening van de hoogte van de gedifferentieerde premie ten onrechte Ziektewet- of WGA-uitkeringen in aanmerking zijn genomen, waardoor de premie te hoog is vastgesteld. 

Het is van belang dat u de beschikking of mededeling zorgvuldig controleert of laat controleren. Wacht hier niet te lang mee, want u kunt maar tot uiterlijk 6 weken na ontvangst van de beschikking bezwaar indienen.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op via

Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93