Leden stellen zich voor

Leden stellen zich voor   lees meer

De VBA strijdt en verbindt, en is bepalend en persoonlijk. Vanuit die kernwaarden willen we elkaar ook leren kennen. Vandaar dat u zichzelf c.q.. uw bedrijf zichtbaar kunt maken op de Leden stellen zich voor pagina’s. Maar hoe?

Zoals de naam aangeeft is publicatie alleen mogelijk voor leden en vanwege de ruimte limiteren we het aantal voorgestelde leden per maand op een stuk of vijf. Volgorde van aanmelding is leidend (maar niet absoluut bepalend). Behalve online, wordt u ook kort vermeld in de maandelijkse VBAtotZ algemene nieuwsbrief, die niet alleen naar leden, maar naar iedereen gaat die zich hiervoor heeft aangemeld. En er is een kans dat de redactie uw voorstelronde ook nog eens op de VBA informatiepagina in het Almere Zaken Magazine doorplaatst. Kortom, kans genoeg om in de picture te komen.

Wat te doen?

U meldt zich aan met het online aanmeldformulier. Stel uw bedrijf in maximaal 500 tekens kort en krachtig voor aan de andere leden van de VBA. Stuur uw logo en eventueel andere foto mee. Een van de redactieleden zal uw artikel binnenkort op de site plaatsen op de pagina Leden stellen zich voor'. Daarnaast wordt uw presentatie in de nieuwsbrief meegenomen.

Tips om op te vallen

Actualiteit. Kan uw presentatie aansluiten bij de actualiteit, gebruik die kans, de bezoekers zien uw onderwerp sneller en zoekmachines waarderen het hoger. En de redactie zou uw voorstel voorrang kunnen geven,
Trefwoorden. Werkt u al met slimme SEO trefwoorden, gebruik ze ook in uw tekst en lever het zoekwoordenlijst apart mee. Wij kunnen er wat mee en het helpt blijvend gevonden te worden.
Beeld. Foto’s en multimedia vergroten de aandacht én de vindbaarheid. Er móet sowieso beeld bij, voor bij de introductietekst. Maar er is ruimte voor meer beeld en vooral leuker beeld. Een logo mag, maar durf eens verder te gaan dan dat.
Actie. Combineren is altijd sterk. In de Leden stellen zich voor presenteert u zich met het bedrijf. Op de online markt doet u uw aanbieding en daar verwijst u natuurlijk naar uw presentatie.
Onderscheidenheid. Laat niet ziet wat u doet wat al die anderen ook doen, maar vooral wat u doet dat al die anderen niet doen.

Duurzaam Sociaal

Met bureau Duurzaam Sociaal zet ik me in voor projecten met impact. Als projectmanager wil ik mijn steentje bijdragen aan een sociaal duurzame leefomgeving in brede zin van het woord.
Van community building (het begeleiden van burgerinitiatieven in het ontwikkelproces en financiering), procesbegeleiding bij ingrijpende veranderingen in de leefomgeving tot toekomstgerichte projecten zoals ‘Almere on stage’.

Almere on Stage is een heel mooi project waar VMBO leerlingen kennis maken met een breed scala aan beroepen en zich kunnen oriënteren op hun studieloopbaan. Zeg nu zelf, wist u als 14-jarige al welke studie u na het voortgezet onderwijs zou gaan doen? Om die keuze wat overzichtelijk te maken is het super dat er een project als Almere on Stage is om jongeren te laten ervaren welke mogelijkheden er voor hen zijn.

Naast Almere on Stage wil ik me meer gaan bezig houden met community building in brede zin. Bijvoorbeeld het ondersteunen van burgerinitiatieven als tijdelijke projectleider en fondswerver. Als kwartiermaker en procesbegeleider in een wijk waar veranderingen gaan plaatsvinden. Kortom, een sociaal werker plus!

Ik hou van korte pittige trajecten, maar zou daarnaast een langer traject waarbij focus ligt op netwerken en verbinden heel fijn vinden.
Het vervelende aan het hebben van een breed interessegebied, is dat ik niet in een hokje te plaatsen ben. Dus wil je meer weten over mijn werk, laat het me weten. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe verbindingen en kijken waar we elkaar in kunnen versterken.

Sacha de Ruiter
Bureau Duurzaam Sociaal, projecten met impact!
https://www.linkedin.com/in/sachaderuiter/
Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection