Duurzaam Sociaal

Met bureau Duurzaam Sociaal zet ik me in voor projecten met impact. Als projectmanager wil ik mijn steentje bijdragen aan een sociaal duurzame leefomgeving in brede zin van het woord.
Van community building (het begeleiden van burgerinitiatieven in het ontwikkelproces en financiering), procesbegeleiding bij ingrijpende veranderingen in de leefomgeving tot toekomstgerichte projecten zoals ‘Almere on stage’.

Almere on Stage is een heel mooi project waar VMBO leerlingen kennis maken met een breed scala aan beroepen en zich kunnen oriënteren op hun studieloopbaan. Zeg nu zelf, wist u als 14-jarige al welke studie u na het voortgezet onderwijs zou gaan doen? Om die keuze wat overzichtelijk te maken is het super dat er een project als Almere on Stage is om jongeren te laten ervaren welke mogelijkheden er voor hen zijn.

Naast Almere on Stage wil ik me meer gaan bezig houden met community building in brede zin. Bijvoorbeeld het ondersteunen van burgerinitiatieven als tijdelijke projectleider en fondswerver. Als kwartiermaker en procesbegeleider in een wijk waar veranderingen gaan plaatsvinden. Kortom, een sociaal werker plus!

Ik hou van korte pittige trajecten, maar zou daarnaast een langer traject waarbij focus ligt op netwerken en verbinden heel fijn vinden.
Het vervelende aan het hebben van een breed interessegebied, is dat ik niet in een hokje te plaatsen ben. Dus wil je meer weten over mijn werk, laat het me weten. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe verbindingen en kijken waar we elkaar in kunnen versterken.

Sacha de Ruiter
Bureau Duurzaam Sociaal, projecten met impact!
https://www.linkedin.com/in/sachaderuiter/

Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93