Het bestuur van de VBA wil u via deze pagina op de hoogte houden van een aantal onderwerpen die op de agenda staan. Er zal regelmatig een update worden geplaatst bij de onderwerpen.

  • Home
  • Work in Progress

Work in Progress

Jong VBA

Samenhang tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het VBA Bestuur is op verschillende fronten bezig om onderwijs en bedrijfsleven samen te brengen. Een aantal ideeën worden op dit moment uitgewerkt. Denk aan stagiaires voor KVO-B activiteiten, 1 jaar gratis lidmaatschap voor alle laatste jaar studenten uit Almere.

Lees meer

Stichtse Kant

Onder aanvoering van Volvo en begeleiding door het VBA Bestuur wordt op dit terrein een bedrijfskring opgericht.  

Politiek-kring

VBA kring politiek start en een eerste gesprek met de gemeente waarin de invulling van de kring onder meer zal worden besproken staat genoteerd.

Samenwerking met VNO NCW en andere Flevolandse bedrijfskringen

Bestuurslid Kimberley Valentien bezoekt de meeste overleggen die in dit kader gehouden worden. Het VBA bestuur wil die banden nog strakker aanhalen door een vergadering te beleggen waarin met name het onderwerp Floriade en de onderlinge samenwerking in Flevoland op dat onderwerp concreter te maken.

Veluwse kant - parkeerproblematiek

Het VBA bestuur heeft veel gesprekken gevoerd met ondernemers en de Gemeente. De huidige status is dat de Gemeente dit gaat oppakken met geld van de Provincie en is voornemens in september een definitieve oplossing te hebben. Uitgangspunt is dat bedrijven die parkeerplekken willen hebben, daarvoor moeten betalen.

Bedrijfskring Randstad

VBA bestuurslid Bas Reimert heeft samen met Bart Ruijs een gesprek gehad met de Gemeente over het fietspad wat dwars door dit bedrijventerrein loopt. De Gemeente wilde daar een behoorlijke investering doen door het aanpassen van dit fietspad.

Lees meer

Bedrijfskring De Vaart

Er is onlangs een bijeenkomst is geweest voor de De Vaart ondernemers, waarbij Syntus (vervoer) en de Gemeente Almere aanwezig waren om te praten over een oplossing van het openbaar vervoerprobleem aldaar. Iemand van Yakult heeft zich beschikbaar gesteld een en ander in kaart te brengen en fungeert als contactpersoon.

Lees meer

Organisatie Floriadekring

In april beloofde het VBA bestuur u dat er binnen een paar maanden een website en platform in de lucht zouden zijn. Dat is inmiddels gerealiseerd. Het is nu wachten op input voor het vraag en aanbod deel vanuit de Floriade BV en de Gemeente. Neemt u gerust alvast een kijkje en vertel ons wat u ervan vindt: www.floriadekring.nl.  

Lees meer

  • 1
  • 2

Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93