Van het bestuur

19 april 2018; De ontwikkelingen binnen de VBA zorgen ervoor dat een maandelijkse bestuursvergadering niet altijd voldoende is om alle agendapunten goed te bespreken. Sommige agendapunten zijn zo bepalend voor de vereniging dat hierover een goed afgewogen besluit moet worden genomen. Dit vereist meer overleg. Een voorbeeld hiervan is het agendapunt ‘themakringen’. Hierin zit veel beweging en er zijn duidelijke wensen van de kringleden. Het bestuur wil hier goed op reageren, maar ook wil zij in de toekomst hierop kunnen inspelen. Voor onder andere dit agendapunt heeft het bestuur een extra bestuursvergadering ingepland.

22 maart 2018; Het bestuur van de VBA vergadert maandelijks, behalve in de zomermaanden juli en augustus. Tijdens die vergaderingen worden een aantal vaste agendapunten behandeld, zoals de politieke ontwikkelingen, de themakringen en de financiën van de VBA. De laatste twee punten hebben betrekking op de vereniging intern, maar hebben wel degelijk invloed op de VBA extern. Het is voor het bestuur altijd weer belangrijk om steeds weer af te wegen hoe we zo goed mogelijk omgaan met alle middelen en mensen, zodat het zowel goed intern als extern is. Dat is niet gemakkelijk, maar het lukt zodat we steeds weer een stapje naar voren kunnen zetten. Verder zijn de VBA en de businessclub van de Almeerse Hockey Club in gesprek om een samenwerking aan te gaan. Daarom nodigt de businessclub de leden van de VBA alvast uit om zondag 25 maart as. op haar evenement te komen. Het belooft een leuke en interessante middag te worden waarbij ook onze burgermeester, Franc Weerwind, aanwezig zal zijn.
 
15 februari 2018; Aan de voormiddag van de lente is het bestuur druk bezig onze positiestrategie aangaande de op handen zijnde verkiezing. Als VBA willen we invloed uitoefenen dat, op korte en lange termijn, voordeel gaat opleveren voor onze leden. We willen daarnaast proberen om direct aansluiting te krijgen met het nieuwe bestuur zodat we snel op de hoogte zijn van politieke plannen. Tegelijkertijd denken we na over hoe we en ondernemen we acties om nog beter onze leden tegemoet te komen in bijvoorbeeld kennisvergroting en onderlinge verbinding. We hebben ambities en we geloven daarin, maar we durven die ambities na te streven, want we doen dit niet alleen. We doen dit samen.

18 januari 2018; Het nieuwe jaar is begonnen en de eerste bestuursvergadering heeft plaatsgevonden. Belangrijke onderwerpen waren onder andere, samenwerking met partners in Almere voor een gezamenlijke versterking, het vasthouden en verbeteren van kwaliteit en de positie van de VBA met het oog op de aankomende verkiezingen. Voldoende stof tot nadenken en om over te vergaderen, maar het is ook noodzakelijk om actie te ondernemen. Met die insteek vervolgt het bestuur haar plannen en haar gemaakte beleid.

21 december 2017; Het bestuur heeft gisteren, op woensdagochtend 20 december, voor de laatste keer in 2017, maar voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling vergaderd in het WTC te Almere. Tijdens deze vergadering zijn we bijgepraat door Bert Gijsberts over de stand van zaken van de Floriade. De VBA meent dat zij ook hierin nog een significante en uitdagende rol te vervullen heeft ten behoeve van de belangen van haar leden. Aan het eind van het jaar is het niet alleen terug kijken op wat geweest is, maar ook vooruit kijken op wat gaat komen. Behalve dat de VBA nieuwe bijeenkomsten en evenementen zal organiseren, blijft er ook gesleuteld worden achter de schermen om de vereniging een stevig geraamte te geven. Dit moet onder meer spoedig blijken uit een goed werkende en attractieve website. Soms moet je even een stap terug doen om tot vervolgstappen te komen, maar de vaart is erin gezet. Het bestuur stapt met vertrouwen en enthousiasme het nieuwe jaar in!

30 november 2017; “We hebben in 2017 veel van onze gestelde doelen gehaald en meest belangrijk zijn wij gegroeid: gegroeid in leden, kwaliteit, programmering en zichtbaarheid. We zijn weer een vereniging waar we met en voor elkaar, dus met alle leden samenwerken en doelen kunnen bereiken.” Dat schreef Hans Marsé in het voorwoord van het Jaarplan 2018. Woorden die bijzondere kleur kregen in de ALV van afgelopen dinsdag. Meer dan 100 van onze leden verenigden zich bij de Bierfabriek, spraken hun vertrouwen uit in het toekomstige bestuur, ontmoetten elkaar bij een borrel en een kippetje en namen op warme wijze afscheid van Hans. We kijken er met een heel goed gevoel op terug, het maakt dat we met nog meer zin voor u aan de slag gaan. Op de ALV hebben we dus de bestuursperiode van Hans Marsé afgesloten. We hebben hem bijzonder bedankt voor wat hij in 7 woelige jaren voor de vereniging heeft gedaan. Waar nodig schoon schip gemaakt in de organisatie en tegelijkertijd gebouwd aan nieuwe activiteit en inhoud gegeven aan belangenbehartiging. De woorden van Mark Pol, de aanwezigheid van Froukje de Jonge, het geeft aan dat Hans in geheel eigen stijl de ondernemersbelangen smoel heeft gegeven bij de Gemeente. Met Kimberley Valentien als voorzitter, en Ruud Buurma en Vincent Ledeboer als nieuwe bestuursleden zetten we de ingezette koers door. ‘Ruimte voor groei en samenwerking’, is het jaarthema voor 2018. We dagen onszelf maar ook ú uit om samen actief bij te dragen aan de vereniging. En we blijven vooral actief met en voor elkaar. We zien u graag op onze evenementen in december. Bijvoorbeeld op ons Kerstontbijt op 14 december bij het ROC. Bij die gelegenheid maken we ook de winnaars bekend van de stageprijs 2017. Óf we treffen elkaar bij de kerstborrel (zakenuurtje van december) op 19 december bij restaurant De Kapitein. Graag tot dan.
Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93