Van het bestuur

Lees hier meer over de bedrijfskringen waar het bestuur actief een rol speelt in het oplossen van de betreffende problemen op de kringen.

Algemeen

Update 13-9-2017: Er zijn in totaal 14 Bedrijventerreinen geïnventariseerd waar een Kring op gerealiseerd is, wordt of gaat worden. Dit wordt verder uitgewerkt.

De Vaart

Update 13-9-2017: Er zijn twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur van deze kring, te weten Yakult en Tomin groep.

Update 19-7-2017: Er is onlangs een bijeenkomst is geweest voor de De Vaart ondernemers, waarbij Syntus (vervoer) en de Gemeente Almere aanwezig waren om te praten over een oplossing van het openbaar vervoerprobleem aldaar. Iemand van Yakult heeft zich beschikbaar gesteld een en ander in kaart te brengen en fungeert als contactpersoon. 
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om structureel bij elkaar te komen. Aan de ondernemers van De Vaart de oproep zich bij deze bijeenkomsten aan te sluiten.

Update 10-7-2017: Er zijn besprekingen gaande met de busmaatschappij ivm de vervoers/ bereikbaarheidsproblematiek aldaar.

Randstad

Update 19-7-2017: VBA bestuurslid Bas Reimert heeft samen met Bart Ruijs een gesprek gehad met de Gemeente over het fietspad wat dwars door dit bedrijventerrein loopt. De Gemeente wilde daar een behoorlijke investering doen door het aanpassen van dit fietspad. 
De aangedragen oplossing door Bart Buijs, namens de ondernemers van de Randstad, heeft als doel de Gemeente te behoeden voor een nutteloze investering. De Gemeente gaat nu terug naar de tekentafel om met de aangedragen oplossing (fietspad om het bedrijventerrein heen) uit te werken.

Stichtse Kant

Update 10-7-2017: Onder aanvoering van Volvo en begeleiding door het VBA Bestuur wordt op dit terrein een bedrijfskring opgericht.  

Veluwsekant  Parkeerproblematiek

Update 13-9-2017: De Gemeente heeft uitstel gevraagd inzake haar belofte om in september met een plan te komen. Deze tijdspanne bleek niet haalbaar.

Update 10-7-2017: Het VBA bestuur heeft veel gesprekken gevoerd met ondernemers en de Gemeente. De huidige status is dat de Gemeente dit gaat oppakken met geld van de Provincie en is voornemens in september een definitieve oplossing te hebben. Uitgangspunt is dat bedrijven die parkeerplekken willen hebben, daarvoor moeten betalen.

Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93