Van het bestuur

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Update 13-9-2017: Deze wet geldt met ingang van 25 mei 2018. Dat betekent dat vanaf die dag dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele EU. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) geldt dan niet meer. 
Dat heeft consequenties voor iedere ondernemer, vereniging, stichting etc. Dit onderwerp staat hoog op de VBA bestuursagenda. Het VBA Bestuur zal haar leden informeren en met de leveranciers overeenkomsten afsluiten om aan alle regels te voldoen.

Samenwerking met VNO NCW en andere Flevolandse bedrijfskringen

Update 19-07-2017: Bestuurslid Kimberley Valentien bezoekt de meeste overleggen die in dit kader gehouden worden. Het VBA bestuur wil die banden nog strakker aanhalen door een vergadering te beleggen waarin met name het onderwerp Floriade en de onderlinge samenwerking in Flevoland op dat onderwerp concreter te maken.

Politiek-kring

Update 11-1-2018: De nieuwe voorzitter van de VBA, Kimberley Valentien, en bestuurslid Vincent Ledeboer, verantwoordelijk voor de kring Politiek, zijn op kennismakingsbezoek bij wethouder Mark Pol. Het gesprek gaf blijk van de wens om de goede samenwerking tussen gemeente en VBA  voort te zetten waarbij ook rekening gehouden wordt met en begrip is voor de individuele standpunten en belangen van beide partijen.

Update 7-6-2017: VBA kring politiek start en een eerste gesprek met de gemeente waarin de invulling van de kring onder meer zal worden besproken staat genoteerd.

Jong VBA

Update 19-7-2017: Samenhang tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het VBA Bestuur is op verschillende fronten bezig om onderwijs en bedrijfsleven samen te brengen. Een aantal ideeën worden op dit moment uitgewerkt. Denk aan stagiaires voor KVO-B activiteiten, 1 jaar gratis lidmaatschap voor alle laatste jaar studenten uit Almere.

Lees meer

Organisatie Floriadekring

Update 19-7-2017: In april beloofde het VBA bestuur u dat er binnen een paar maanden een website en platform in de lucht zouden zijn. Dat is inmiddels gerealiseerd. Het is nu wachten op input voor het vraag en aanbod deel vanuit de Floriade BV en de Gemeente. Neemt u gerust alvast een kijkje en vertel ons wat u ervan vindt: www.floriadekring.nl.  

Lees meer

Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93