Van het bestuur

19 april 2018; De ontwikkelingen binnen de VBA zorgen ervoor dat een maandelijkse bestuursvergadering niet altijd voldoende is om alle agendapunten goed te bespreken. Sommige agendapunten zijn zo bepalend voor de vereniging dat hierover een goed afgewogen besluit moet worden genomen. Dit vereist meer overleg. Een voorbeeld hiervan is het agendapunt ‘themakringen’. Hierin zit veel beweging en er zijn duidelijke wensen van de kringleden. Het bestuur wil hier goed op reageren, maar ook wil zij in de toekomst hierop kunnen inspelen. Voor onder andere dit agendapunt heeft het bestuur een extra bestuursvergadering ingepland.

Lees meer

Update 19-7-2017: Wist u dat u zelf op Tenderned alle aanbestedingen van o.a. de Gemeente terug kunt vinden?

Update 19-7-2017: In april beloofde het VBA bestuur u dat er binnen een paar maanden een website en platform in de lucht zouden zijn. Dat is inmiddels gerealiseerd. Het is nu wachten op input voor het vraag en aanbod deel vanuit de Floriade BV en de Gemeente. Neemt u gerust alvast een kijkje en vertel ons wat u ervan vindt: www.floriadekring.nl.  

Lees meer

Update 13-9-2017: Deze wet geldt met ingang van 25 mei 2018. Dat betekent dat vanaf die dag dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele EU. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) geldt dan niet meer. 
Dat heeft consequenties voor iedere ondernemer, vereniging, stichting etc. Dit onderwerp staat hoog op de VBA bestuursagenda. Het VBA Bestuur zal haar leden informeren en met de leveranciers overeenkomsten afsluiten om aan alle regels te voldoen.

Update 19-07-2017: Bestuurslid Kimberley Valentien bezoekt de meeste overleggen die in dit kader gehouden worden. Het VBA bestuur wil die banden nog strakker aanhalen door een vergadering te beleggen waarin met name het onderwerp Floriade en de onderlinge samenwerking in Flevoland op dat onderwerp concreter te maken.

Update 11-1-2018: De nieuwe voorzitter van de VBA, Kimberley Valentien, en bestuurslid Vincent Ledeboer, verantwoordelijk voor de kring Politiek, zijn op kennismakingsbezoek bij wethouder Mark Pol. Het gesprek gaf blijk van de wens om de goede samenwerking tussen gemeente en VBA  voort te zetten waarbij ook rekening gehouden wordt met en begrip is voor de individuele standpunten en belangen van beide partijen.

Update 7-6-2017: VBA kring politiek start en een eerste gesprek met de gemeente waarin de invulling van de kring onder meer zal worden besproken staat genoteerd.

Lees hier meer over de bedrijfskringen waar het bestuur actief een rol speelt in het oplossen van de betreffende problemen op de kringen.

Lees meer

Update 19-7-2017: Samenhang tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het VBA Bestuur is op verschillende fronten bezig om onderwijs en bedrijfsleven samen te brengen. Een aantal ideeën worden op dit moment uitgewerkt. Denk aan stagiaires voor KVO-B activiteiten, 1 jaar gratis lidmaatschap voor alle laatste jaar studenten uit Almere.

Lees meer

Update 7-6-2017: Enquête studenten afgerond en het rapport ligt ter beoordeling bij de docenten. Hierna zullen de studenten nog een keer hierop terugkomen.

Lees meer

Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93