Floriade Almere 2022 B.V. nodigt potentiële deelnemers uit voor inspirerende bijeenkomst

Graag nodigt Floriade Almere 2022 B.V. potentiële deelnemers, mét inzendingen, uit voor een inspirerende en wervende bijeenkomst met bijzondere sprekers op dinsdag 7 mei van 15:30 tot 19:30 uur bij Boathouse Almere. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de deelnamemogelijkheden*.

Eens in de tien jaar vindt de Floriade plaats; de enige wereldtuinbouwtentoonstelling die Nederland rijk is. In 2022 is de 7e editie en valt Almere de eer te beurt om dit unieke evenement van A1-niveau te hosten. Zes maanden lang laten we 2 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland, waarvan 150.000 zakelijke bezoekers en officials/delegaties, zien en ervaren hoe de Groene Stad van de Toekomst eruit kan gaan zien. En u kunt daaraan bijdragen!

Groene Stad van de Toekomst
De aarde heeft op dit moment ruim zeven miljard inwoners, waarvan meer dan 50% in steden woont. In 2050 zal dat percentage zijn opgelopen naar bijna 70%. Hoe houden we al die steden leefbaar, gezond en attractief? Daar wil de Floriade het groene antwoord op geven in vier subthema’s:
Groen: veel fysiek groen maakt stedelijke omgevingen aantrekkelijk om in te wonen.
Voeding: oplossingen voor voedselproductie en -veiligheid zijn noodzakelijk om alle stadsbewoners van voldoende, betaalbaar en gezond voedsel te voorzien.
Energie: duurzame energieoplossingen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid in de steden.
Gezondheid: groen, schone lucht, water en bodem leveren niet alleen een bijdrage aan een gezonde leefomgeving, maar ook aan de fysieke en mentale vitaliteit van stadsbewoners.

Bouw mee!
Op 7 mei vertellen wij over de mogelijkheden om inhoudelijk deel te nemen. Hoe draagt uw oplossing bij aan de leefbare stad? Ontdek de mogelijkheden om uw innovaties en slimme oplossingen aan de wereld te kunnen tonen. Een unieke kans om samen met andere disciplines en sectoren tot bijzondere co-creaties te komen. Van innovatieve voedingsconcepten tot robotisering, en van klimaatbeheersing tot big data: het kan allemaal bijdragen aan een betekenis- en belevingsvolle expositie in 2022. Wilt u meebouwen aan de Groene Stad van de Toekomst? Op 7 mei voorzien wij u van de benodigde informatie én inspiratie, en kijken wij samen naar de mogelijkheden voor samenwerking.

Programma

15.30 uur   
16.00 uur

16.45 uur

18.00 uur
19.30 uur 

Ontvangst/inloop
Opening door Peter Verdaasdonk, algemeen directeur Floriade Almere 2022 B.V.
Key-note door Annemarie Jorritsma, Commisaris-Generaal Floriade Almere 2022
Concrete informatie over deelnamemogelijkheden
Gelegenheid tot 1:1 gesprekken met medewerkers van de Floriade
Walking dinner
Einde bijeenkomst

Praktisch
Datum: Dinsdag 7 mei, van 15:30 tot 19.30 uur
Locatie: Boathouse, Noorderplassenweg 150, Almere (gratis parkeren)

Aanmelden is verplicht
Aanmelden:
Meer informatie: Mark Spetter, , 06-21248724

Met vriendelijke groet,

Peter Verdaasdonk
Algemeen directeur Floriade Almere 2022 B.V.

* Uw persoonsgegevens worden – voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden - in het relatiesysteem van Floriade Almere 2022 B.V. opgenomen, waarmee wij u als relatie beschouwen. Na opname zenden wij u ons Privacy Statement toe dat u nu reeds via www.floriade.nl kunt raadplegen. Mocht u geen informatie van Floriade Almere 2022 B.V. willen ontvangen, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken door een mail te zenden aan . Wij zullen uw persoonsgegevens dan uit ons relatiesysteem verwijderen.

Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93