MBO College Poort gastheer van de halfjaarlijkse ALV

FOTO_2_ALV_27-11 Vereniging Bedrijfskring Almere - MBO College Poort gastheer van de halfjaarlijkse ALV

De Algemene Leden Vergadering van de VBA, dinsdag 27 november jongstleden, werd georganiseerd in het prachtig nieuwe schoolgebouw van MBO College Poort met daarbij aansluitend de kennismaking met ‘generatie Z’ door Marjolein Risseeuw. Mark Vlasblom, directeur MBO College Poort & Almere verwelkomde alle VBA leden in de theaterzaal. Dit duurzame gebouw is in september 2018 geopend en praktisch gelegen naast het NS station Almere Poort. 

Helderheid en Communicatie

 Tijdens de opening door onze voorzitter, Kimberley Valentien en onze penningmeester, Ruud Buurma, kregen we inzicht in de verwachtingen over 2018 en de begroting 2019. Het goede nieuws is dat er geen stijging van het lidmaatschapsgeld nodig is voor 2019. Wel blijft het Floriade tientje in stand voor de komende jaren. En zijn we op zoek naar een nieuwe bruggenbouwer om de link te zijn tussen VBA en de Floriade om invloed voor ons als ondernemers te kunnen blijven uitoefenen. Het aantal nieuwe/vertrekkende leden is ongeveer gelijk (60). Er zijn ZP-ers die starten en ZP-ers die kiezen voor loondienst.

Daarna werd de voorgestelde bestuurswisseling c.q. -verlenging goedgekeurd. Marga Janse trad af en Salah Assalhi, vestigingsdirecteur van Mth Almere, trad toe. Bestuursleden Mark Vlasblom en Mario Bakker kregen met applaus instemming van de aanwezige VBA-leden.

 Kimberley gaf, heel prettig voor de nieuwere leden, een toelichting over de opbouw en diversiteit van de VBA leden, kringen en de manier van communiceren naar leden en derden. Aansluitend breekt Kimberley een lans om als ondernemer meer te gaan sporten in 2019. Wanneer we dit meer doen als VBA groep in 2019 verhoogd dit ook de zichtbaarheid van de VBA binnen Almere. 

Tip: je kunt je eigen profiel aanmaken c.q. updaten op de website van de VBA. 

Oproep: neem actief deel aan Themakringen of een kringen op de diverse Bedrijfsterreinen. 

Generatie Einstein 

Generatie strateeg Marjolein Risseeuw gaf ons een inzicht in hoe we het beste kunnen samenwerken met de werknemer van de toekomst: generatie Einstein. De kernwoorden zijn: duidelijkheid bieden, kennis verzameling via netwerken en deze generatie wil gezien/gehoord worden. Dus als je expliciet bent in jouw persoonlijke aanbod, kun je deze generatie een leuke baan bieden. Er ontstond een leuke discussie tussen de generaties, waarin werd besproken wat de trigger is en de motivatie om te willen werken bij een organisatie. Een organisatie moet in een sollicitatiegesprek niet meer beloven, dan ze daadwerkelijke kunnen bieden. Anders gaat de Einstein generatie gewoon weg. 

Themakring Onderwijs & Arbeidsmarkt en gratis lidmaatschap voor Studenten

 Om de verbinding tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt, en de Themakring die daarvoor tijdens deze vergadering formeel werd opgericht, kracht bij te zetten, biedt de VBA vanaf heden aan derdejaars MBO en vierdejaars VMBO studenten een gratis lidmaatschap. Aan het eind van de vergadering werd dit ‘Studenten lidmaatschap’ voor het eerst uitgereikt aan Kelvin en Lorenzo. Zij hadden de derde prijs gewonnen bij het NK als Assistent Manager International. Zij maakten zich nu sterk voor een project in Afrika, waarvoor zij sponsors zoeken.

Tijdens de vergadering werd eveneens een oproep gedaan om in grote getalen te komen naar het jaarlijkse Kerstontbijt van de VBA op dinsdag 11 december, bij het ROC in Buiten. De uitnodiging daarvoor is daags na de ALV verzonden aan alle leden. Tijdens dit ontbijt worden tevens de Stageprijzen Profit en Non-Profit uitgereikt. 

Tip: breng 11 december (Kerstontbijt) een doosje Lego of Playmobil mee (voor Stichting Kanjerwens)

Met dank aan Margot Freericks voor haar tekstbijdrage en Maarten Feenstra voor zijn fotografie.

   FOTO 4 ALV 27 11   FOTO 5 ALV 27 11

FOTO 3 ALV 27 11   FOTO 6 ALV 27 11   FOTO 7 ALV 27 11

Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93