Voorontwerp Gooiseweg fase 3 ter inzage

Na het uitvoeren van verschillende onderzoeken is het voorontwerp van het bestemmingsplan voor de Gooiseweg fase 3 nu zover gereed dat dit voorontwerp vanaf 9 mei 2018 ter visie wordt gelegd.


Baanverdubbeling Gooiseweg
Het aantal rijbanen op de Gooiseweg (N305) tussen de kruising met de Gooimeerdijk Oost (N704) en de Nijkerkerweg (N301) wordt verdubbeld. Straks zijn er in elke richting twee rijstroken. Het overige deel van de Gooiseweg is al verbreed. Gooiseweg fase 3 is het laatste deel van de baanverdubbeling.

Onderzoeken voor bestemmingsplan
Op dit moment wordt voor de baanverdubbeling Gooiseweg fase 3 een bestemmingsplan procedure doorlopen. Dit houdt in dat de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor dit gebied worden vastgelegd. Een onderdeel van het bestemmingsplan is het beschrijven van de relevante omgevingsaspecten. Hiervoor heeft de Provincie Flevoland de afgelopen maanden diverse onderzoeken door Royal HaskoningDHV laten uitvoeren voor de procedure. Dit waren onderzoeken op onder andere op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, water, bodem en ecologie.

Veilig en duurzaam
Bij het aanleggen van een nieuwe rijbaan is het belangrijk om vooraf te bepalen hoe de ondergrond eruit ziet. Hiervoor zijn geotechnische en milieuhygiënische bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit deze onderzoeken blijkt of er extra grondverzet nodig is voor het zo veilig en duurzaam mogelijk aanleggen van de nieuwe rijbaan.

Voorontwerp bestemmingsplan
Na het uitvoeren van de onderzoeken is het voorontwerp van het bestemmingsplan nu zover gereed dat dit voorontwerp vanaf 9 mei 2018 ter visie wordt gelegd. Het voorontwerp wordt nu ter visie gelegd om te informeren, maar kan ook gebruikt worden om eventuele bezwaren of aanpassingswensen in beeld te brengen. Deze zaken dienen zo snel mogelijk ter discussie te worden gesteld, aangezien na de zomer het voorontwerp de officiële procedure in gaat en er dan geen ruimte is om aanpassingen door te voeren.

Inzien voorontwerp
Vanaf heden ligt het voorontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken tot en met 19 juni 2018 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis van Zeewolde. U kunt het voorontwerp ook inzien via de website ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0050.BPGooisewegfase3-VO01.

Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

G.T. Rietveldstraat 182
1333 LJ Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93