Mark Pol op bezoek bij De Steiger in Almere-Haven

In het pand van De Blauwe Reiger, De Steiger 77, ontving wethouder Mark Pol afgelopen vrijdag 15 december ondernemers van bedrijventerrein De Steiger. Zijn doel: ondernemers informeren over lopende en komende zaken, maar vooral: horen wat ondernemers bezig houdt, een dialoog aangaan. En dat in samenspraak met de VBA, de Vereniging Bedrijfskring Almere.

FOTO B MARK POL OP DE STEIGERDe ochtend begon met een verrassend grote opkomst: inclusief ‘officials’ waren er maar liefst zo’n 75 op de uitnodiging afgekomen. Na een welkom door wethouder Pol werden zij door Parkway 6 geïnformeerd over de werkzaamheden aan de A6, de bereikbaarheid van De Steiger en konden zij vragen stellen. Henk Meijer bracht het verhaal van het Upcycling Centrum en het bovenliggende energieprogramma van de gemeente. Froucke van der Hoop betrok de ondernemers bij de opstelling van het nieuwe bestemmingsplan. Zij pleitte nadrukkelijk voor input op korte termijn, vanwege de noodzaak om snel tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Verschillende ondernemers en pandeigenaren pleitten voor (nóg) meer souplesse in het bestemmingsplan. Mark Pol hield de sprekers voor dat de andere zijde van de medaille ook moet bestaan: duidelijkheid bieden over wat NIET mag.

 

Organisatiegraad vergroten door VBA

Namens de VBA riep bestuurslid Bas Reimert de ondernemers op zich meer te verenigen. Juist De Steiger kenmerkt zich door een lage organisatiegraad, terwijl er voor dat terrein veel staat te gebeuren. ‘Het is niet alleen in het belang van de ondernemers dat er een sterke organisatie van ondernemers komt, maar ook voor de gemeente’, zo sprak Reimert.Bert Gijsberts, trekker van de Floriade Businessclub, hield de aanwezigen voor dat je kansen mist als je niet aansluit bij de kansen die de Floriade biedt; zeker omdat de Floriade grenst aan De Steiger. Desgevraagd was er één ondernemer die aangaf kansen te zien voor zijn bedrijf. Dat was voor een Floriade-criticaster aanleiding om uit te roepen dat dit een teken aan de wand was. ‘Zie je wel, de rest is negatief!’. Die handschoen werd ter plekke opgepikt, dus werd de aanwezigen gevraagd: ‘wie van u staat negatief, wie neutraal en wie positief tegenover de Floriade’? De uitkomst: 1 negatief, een 20-tal neutraal, de rest positief. Daar liggen dus kansen…

Upcycle Centrum: afval = grondstofFOTO C MARK POL OP DE STEIGER

Na een wandeling werden de deelnemers opgevangen door Sandor Bendeler voor een bezoek aan het net opgeleverde Upcycle Centrum. Een afsluitende lunch bij De Blauwe Reiger maakte het mogelijk om nog wat netwerkcontacten aan te halen. Waarna een ieder weer zijns weegs ging. De grote uitdaging is nu om de belangstelling van de ondernemers te verzilveren en in vervolgcontacten hechtere banden te smeden. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Met dank aan Frans Zwagemakers

Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93