"Almere meer ICT-smoel geven"

Op donderdag 2 november a.s. trapt de nieuwe VBA ICT-kring af met een stevig eindemiddag-event. Jan Denkers, een van de initiatiefnemers, vertelt over opzet en ambitie van de kring.

Waarom hebben jullie dit initiatief genomen ?

“Het begint natuurlijk altijd met een paar mensen die het onderwerp echt ter harte gaat. Voor mij geldt dat ICT echt míjn vakgebied is. Ik ben bijna 25 jaar –ook internationaal- actief geweest in de telecommunicatie, bij bedrijven als Philips, ATT Bell Labs en Lucent Technologies. Daarna heb ik het ICT veld in Nederland ontdekt, o.a. bij de  grote Almeerse ondernemingen zoals NCCW en Piramide Groep. Ik ben in contact gekomen met Gert Koeslag van Companysoft die ook graag energie wilde steken in de organisatie van een activiteit. Via hem zijn daarna ook Michael en Alex van Skylarnet aangesloten om mee te denken over invulling van een event”.

“Dit eerste event is van waarde, goed om ergens naar toe te werken. Wat ik zie is dat er in Almere bovengemiddeld veel – mooie- ICT-bedrijven actief zijn. En ik zie ook dat deze stad naar buiten toe toch geen echte ICT-identiteit heeft. Wat ik uiteindelijk graag wil is om met de kring voortdurend initiatieven nemen om verbinding te creëren tussen ICT-bedrijven, in goede interactie met MKB-ers en met stevige lijnen met het onderwijs. En op die manier te bouwen aan een sterk ICT-smoel van Almere. Almere kenmerkt zich door een pioniersmentaliteit. Pionieren levert veel losse initiatieven op en samenwerking tussen al die initiatieven maakt het nog sterker, daar kunnen wij een rol spelen”.

Welke inzichten heb je in de voorbereiding al opgedaan ?

“Vooral dat er veel behoefte is aan zo’n verbindende ICT-kring. Er is snel contact ontstaan met de Gemeente Almere; Frank Halsema van Economic Affairs maakt nu deel uit van onze kring. Voor de stad is ICT een belangrijk domein voor het creëren van extra werkgelegenheid. Via Frank heb ik vervolgens weer contact kunnen leggen bij diverse bedrijven. En al snel stuit je dan op verschillende initiatieven, naast elkaar. Van Vliegende Brigade, tot Werken-voor-werk, tot ICT in de wolken, tot Comakerships, tot een ICT-banenmarkt. Op meerdere plaatsen kom je vooral tegen dat gezocht wordt naar goede aansluiting tussen onderwijs en het ICT-domein. Daar zie ik zelf een inspirerende uitdaging voor de kring.”

“En op inhoudelijk niveau speelt natuurlijk ook een en ander. Ik bezocht onlangs een sessie over de consequenties van de nieuwe privacywetgeving. Die zijn echt heel groot; niet uitsluitend, maar zeker ook op gebied van informatiehuishouding. Ik weet zeker dat veel ondernemers nog echt niet weten wat dit voor hun gaat betekenen. En al op korte termijn.”

En hoe gaan we dat terugzien in jullie plannen ?

“Goed georganiseerde ICT is steeds meer het kloppend hart van een organisatie. Dit kloppend hart biedt voortdurend nieuwe mogelijkheden voor bedrijfsvoering, mits goed ingericht en goed beveiligd. Onze eerste lijn was om met de VBA-kring  vooral bedrijven te faciliteren in het delen van kennis van bestaande en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT. Waardoor bedrijven er niet alleen voor staan om met deze complexe materie om te gaan. Verbinden van alle ‘lonely-ICT-ers’ in de stad.”

“Dat zal je met name terugzien in het eerste event. Met goede eerste kennisdeling op een drietal actuele thema’s: e-commerce, informatiebeveiliging en en cloud. Op het event zelf kunnen de deelnemers aangeven op welk van die thema’s ze graag verdieping willen. Daar komen dan aparte bijeenkomsten voor. “

“Maar voor mij is helder dat we parallel hieraan ook zaken moeten optuigen die gaan over verbinding tussen ICT en onderwijs. Daar zit veel overkoepelend belang. Wat en hoe, dat gaan we samen ontdekken. Ik heb in elk geval stevige eigen beelden hoe onderwijs gericht op een loopbaan in de ICT, met meer focus zou kunnen worden ingericht. ”

“Samen ontdekken is gewoon ook een belangrijke doelstelling op het event. We hopen dat er veel deelnemers komen, uit meerdere hoeken van het ICT-veld. Op de bijeenkomst zullen we inventariseren welke behoeftes er nog meer leven. Wat is van waarde om met de VBA-kring op pakken ? Én wie heeft er zin om dat samen met ons in te vullen."

“We gaan het zien. Door alle gesprekken en contacten heb ik al veel plezier in de voorbereiding op zich. Ik proef gewoon een open houding om samen te werken; aan ons om dat te vertalen in concrete activiteiten.”

Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93