Performance en well being gaan prima hand-in-hand

Dat was een stevig uurtje, zo aan het einde van de werkweek. De HR collegetour op vrijdagmiddag 6 oktober bood de liefhebbers opnieuw inspirerende nieuwe inzichten.

Compacte kennissessies

Medewerkers of verantwoordelijken rond HR informeren over de kansen die een optimale HR afstemming biedt, daar gaat het de initiatiefnemers van de VBA-themakring steeds om in de collegetour.  Deelnemers aan het einde van de dag naar huis te laten gaan met zodanig nieuwe inzichten dat zij de volgende dag (of zoals nu: na het weekend) anders te werk kunnen gaan.

Het gekozen format is effectief. Een prima spreker die geldt als autoriteit op het onderwerp krijgt een goed uur de tijd om te zaal te inspireren met zijn kennis en ervaring. Met daarna een drankje om zaken dieper door te spreken of kennis te maken met collega’s in het HR-werkveld. De opzet verdient gewoonweg nog meer deelnemers dan de ruim 50 die zich nu hadden ingeschreven.

Balans tussen presteren en welbevinden

Dit maal sprak prof. Dr. (!!!) Jaap Paauwe  over de relatie tussen performance en well being. Kunnen zogenaamde High Performance Work Systems zorgdragen voor een goede balans tussen presteren en welbevinden? Over dit onderwerp heeft Paauwe op basis van onderzoek in ruime mate gepubliceerd;  zijn volgende boek verschijnt begin november. Hij grapte zelf enkele malen dat die hoeveelheid artikelen natuurlijk niet valt samen te vatten in een lezing van een uur. Net zoals dat uur natuurlijk weer niet echt is terug te brengen tot een toegankelijk artikel op uw VBA-site.

Een paar flarden. Onderzoek heeft echt aangetoond dat high performance organisaties, waarin bevlogen en bezielde medewerkers echt het verschil maken, ook daadwerkelijk betere financiële resultaten boeken. Performance is daarbij een resultante van Abilities (kennis en vaardigheden), Motivation en Opportunities (medewerkers optimaal faciliteren). Het gaat om het stellen van uitdagende doelen samen met het creëren van een omgeving die draait om leren en ontwikkelen. Een doordacht HR-beleid is hiermee nauw verweven. Of eigenlijk: een doordachte HR-úitvoering. Paauwe benadrukte dat het ketentje wel moet kloppen. Het beleid moet veelal concreet worden gemaakt door de lijnfunctionarissen; samenspel met hen is daarmee cruciaal.

Zo ingevuld leidt performance niet alleen tot een beter organisatieresultaat maar ook –bewezen- tot een hogere well being van de medewerkers. Die well being bevat componenten  als Happiness, Health en Relations. De health-component verdient daarbij aandacht; high performance kan leiden tot een (te) hoge stress-ervaring.

Paauwe illustreerde daarna, op basis van een voorbeeld van Scania Trucs, hoe te komen tot een echt strategisch HRM-beleid. Voor hem gaat het daarbij om het verbinden van de markt-/sector- en juridische context van het bedrijf met de eigen heritage. Om daarna met alle key decisionmakers een HR-beleid te formuleren dat bijdraagt aan de organisatieperformance, maar ook aan de well being van medewerkers én van de maatschappij.

Food for thought

Zoals gezegd, er kwam veel meer voorbij dan hier verwoord. Veel bevestiging voor de HR-vertegenwoordigers dat hun werk van grote waarde is voor de totale organisatieperformance. En veel spiegel om aan te scherpen wat er in de eigen organisatie nog beter vorm zou kunnen krijgen. Al met al veel food for thought voor bij het afsluitende drankje of het weekend dat volgde.

 De volgende bijeenkomst van de Themakring HR is op 2 november a.s.  In samenwerking met De Haan Advocaten wordt u dan bijgepraat over actualiteiten in het arbeidsrecht. Er wordt onder andere ingegaan op de gewijzigde Arbowet en de privacywetgeving.

VBA HR kring HR College VBA HR kring HR College Tour Prof. Dr. Jaap Paauwe 5 VBA HR kring HR College Tour Prof. Dr. Jaap Paauwe 6 VBA HR kring HR College T VBA HR kring HR College Tour Prof. Dr. Jaap Paauwe 8 VBA HR kring HR College Tour Prof. Dr. Jaap Paauwe 11VBA HR kring HR College Tour Prof. Dr. Jaap Paauwe 10VBA HR kring HR College Tour Prof. Dr. Jaap Paauwe 9

Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93