Almere works for you

Onder dit thema vond op de Miljoenennotamiddag een paneldiscussie plaats. Te kort om zaken met alle nuances goed te belichten, lang genoeg om te beseffen dat er nog veel te bepraten en vooral te doen is. De VBA is een van de partijen die daarbij de handschoen oppakt.

Verbinding van arbeidsmarkt, bedrijfsleven en onderwijs

Mét de economie groeit ook almere; de stad moet volop in ontwikkeling blijven om de enorme kansen voor bedrijfsleven, ondernemerschap, werknemers en de stad te benutten.

Almere dient daarvoor o.a. de kansen op de arbeidsmarkt – voor studenten, werkgevers en te (re-)integreren potentiële werknemers – op alle niveaus te waarborgen en te vergroten. Dit zal een stimulans vormen voor de groei van bedrijven binnen Almere. Via stemkastjes gaf de helft van de zaal aan nu moeite te hebben voldoende personeel te werven.

De vraagstukken, bedreigingen en oplossingen hieromtrent zijn divers. In een korte paneldiscussie op de Miljoenennotamiddag kwamen diverse invalshoeken langs. Helder is hoe relevant het thema wordt ervaren; werkgevers, onderwijs en overheid namen van harte deel aan het gesprek. Namens de gemeente zat Wethouder Froukje de Jonge in het panel, en Mark Pol schoof bij dit onderdeel aan in de zaal.

Hoe benutten we elkaars kracht ?

Gespreksleider Peter van Eijk ging eerst in op de vraag of overheid en bedrijfsleven voldoende gebruik maken van elkaars kracht. De Jonge sprak uit content te zijn met de arbeidsplaatsen die concreet zijn gerealiseerd. Ze waardeert de mentaliteit van het bedrijfsleven: het denken in mogelijkheden en in investeringen die ook opbrengsten moeten hebben. Ze ziet grotere mogelijkheden in de rol die het bedrijfsleven kan pakken in de lokale armoedebestrijding. Vanuit de Vliegende Brigade, samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, werd aangegeven dat nog sterker ingezet kan worden op het leren kennen van elkaar en vervolgens concreet inzetten op dóen. Werken-voor-werk, netwerkorganisatie van/voor werkzoekenden van 45+, pakte vooral dit laatste op. Wat hen betreft kan er veel meer gedáán worden om uitstroom binnen haar doelgroep te bevorderen. Opleiden is hierbij van belang, de financiering ervan een aandachtspunt. Werkgever Unet gaf aan moeite te hebben om voldoende, gekwalificeerd, Almeers personeel te werven. Het is daarbij lastig om zicht te krijgen op alle goede werkgelegenheids- en particpatie-initiatieven die lokaal worden genomen. Unet zet o.a. in op sterke lijnen richting ROC en Windesheim. Windesheim groeit, en snel. Dit jaar zijn er 1.300 1e jaars ingestroomd, met commercie en IT als belangrijke studierichtingen.

En zo werd het paneldeel vooral een eerste verkenning van meningen en invalshoeken. Vanuit de zaal kwamen via de stemkastjes/smartphones veel korte suggesties over hoe gestimuleerd kan worden dat wonen en werken in Almere wordt gecombineerd. Voor grondige discussie hierover was dit keer te weinig tijd.

Maar het gesprek gaat door. En uw VBA is een van de initiatiefnemers hiervan. Bestuurslid Kimberley Valentien sprak over een enquete en een gezamenlijke taskforce van Provincie, Gemeente, Bedrijfsleven en Onderwijs. Wordt vervolgd……

Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93