In de nieuwsweergave van de VBA vindt u berichten van binnen en buiten de VBA. Het nieuws hoeft niet per se nieuw nieuws te zijn, het mag zeker een niet-actueel bericht zijn, als het maar van belang is voor ondernemers. Lees hier onze redactie-richtlijn.

Nieuws en berichten!   lees meer

In de nieuwsweergave van de VBA vindt u berichten van binnen en buiten de VBA. Het nieuws hoeft niet per se nieuw nieuws te zijn, het mag zeker een niet-actueel bericht zijn, als het maar van belang is voor ondernemers.

Er zijn twee nieuwsstroom bronnen: actieve leden en de redactiecommissie.

  • Actieve leden zijn VBA leden die in een VBA-kring, themakring of commissie actief zijn. Elk beschikt over een eigen tak op de VBA portal (onder het menu netwerk). Actieve leden hebben de mogelijkheid een bericht op de portal te plaatsen in hun eigen tak.
  • De redactiecommissie plaatst bijzondere berichten, jaagt anderen aan om met berichtgeving te komen en houdt de vinger aan de pols.

De belangrijkste of meest actuele van alle berichten (uit alle categorieën) verschijnen automatisch op de voorpagina en op de nieuwspagina verschijnen er een stuk of 10.

Richtlijn

De redactie heeft een richtlijn opgesteld waardoor het voor iedereen duidelijk is waaraan een bericht zou moeten voldoen om in aanmerking te komen. Nochtans heeft de redactie het beslisrecht over plaatsing. Voldoet uw bericht niet aan de richtlijn, maar denkt u dat het er toch op moet, neem snel contact op, dan kijken we of er een mouw aan te passen is.

Voor meer informatie over de berichtenstroom of om nieuwsberichten of activiteiten aan te leveren, neemt u contact op met de redactiecommissie via .

 

Almere works for you

Onder dit thema vond op de Miljoenennotamiddag een paneldiscussie plaats. Te kort om zaken met alle nuances goed te belichten, lang genoeg om te beseffen dat er nog veel te bepraten en vooral te doen is. De VBA is een van de partijen die daarbij de handschoen oppakt.

Verbinding van arbeidsmarkt, bedrijfsleven en onderwijs

Mét de economie groeit ook almere; de stad moet volop in ontwikkeling blijven om de enorme kansen voor bedrijfsleven, ondernemerschap, werknemers en de stad te benutten.

Almere dient daarvoor o.a. de kansen op de arbeidsmarkt – voor studenten, werkgevers en te (re-)integreren potentiële werknemers – op alle niveaus te waarborgen en te vergroten. Dit zal een stimulans vormen voor de groei van bedrijven binnen Almere. Via stemkastjes gaf de helft van de zaal aan nu moeite te hebben voldoende personeel te werven.

De vraagstukken, bedreigingen en oplossingen hieromtrent zijn divers. In een korte paneldiscussie op de Miljoenennotamiddag kwamen diverse invalshoeken langs. Helder is hoe relevant het thema wordt ervaren; werkgevers, onderwijs en overheid namen van harte deel aan het gesprek. Namens de gemeente zat Wethouder Froukje de Jonge in het panel, en Mark Pol schoof bij dit onderdeel aan in de zaal.

Hoe benutten we elkaars kracht ?

Gespreksleider Peter van Eijk ging eerst in op de vraag of overheid en bedrijfsleven voldoende gebruik maken van elkaars kracht. De Jonge sprak uit content te zijn met de arbeidsplaatsen die concreet zijn gerealiseerd. Ze waardeert de mentaliteit van het bedrijfsleven: het denken in mogelijkheden en in investeringen die ook opbrengsten moeten hebben. Ze ziet grotere mogelijkheden in de rol die het bedrijfsleven kan pakken in de lokale armoedebestrijding. Vanuit de Vliegende Brigade, samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, werd aangegeven dat nog sterker ingezet kan worden op het leren kennen van elkaar en vervolgens concreet inzetten op dóen. Werken-voor-werk, netwerkorganisatie van/voor werkzoekenden van 45+, pakte vooral dit laatste op. Wat hen betreft kan er veel meer gedáán worden om uitstroom binnen haar doelgroep te bevorderen. Opleiden is hierbij van belang, de financiering ervan een aandachtspunt. Werkgever Unet gaf aan moeite te hebben om voldoende, gekwalificeerd, Almeers personeel te werven. Het is daarbij lastig om zicht te krijgen op alle goede werkgelegenheids- en particpatie-initiatieven die lokaal worden genomen. Unet zet o.a. in op sterke lijnen richting ROC en Windesheim. Windesheim groeit, en snel. Dit jaar zijn er 1.300 1e jaars ingestroomd, met commercie en IT als belangrijke studierichtingen.

En zo werd het paneldeel vooral een eerste verkenning van meningen en invalshoeken. Vanuit de zaal kwamen via de stemkastjes/smartphones veel korte suggesties over hoe gestimuleerd kan worden dat wonen en werken in Almere wordt gecombineerd. Voor grondige discussie hierover was dit keer te weinig tijd.

Maar het gesprek gaat door. En uw VBA is een van de initiatiefnemers hiervan. Bestuurslid Kimberley Valentien sprak over een enquete en een gezamenlijke taskforce van Provincie, Gemeente, Bedrijfsleven en Onderwijs. Wordt vervolgd……

Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93