In de nieuwsweergave van de VBA vindt u berichten van binnen en buiten de VBA. Het nieuws hoeft niet per se nieuw nieuws te zijn, het mag zeker een niet-actueel bericht zijn, als het maar van belang is voor ondernemers. Lees hier onze redactie-richtlijn.

Nieuws en berichten!   lees meer

In de nieuwsweergave van de VBA vindt u berichten van binnen en buiten de VBA. Het nieuws hoeft niet per se nieuw nieuws te zijn, het mag zeker een niet-actueel bericht zijn, als het maar van belang is voor ondernemers.

Er zijn twee nieuwsstroom bronnen: actieve leden en de redactiecommissie.

  • Actieve leden zijn VBA leden die in een VBA-kring, themakring of commissie actief zijn. Elk beschikt over een eigen tak op de VBA portal (onder het menu netwerk). Actieve leden hebben de mogelijkheid een bericht op de portal te plaatsen in hun eigen tak.
  • De redactiecommissie plaatst bijzondere berichten, jaagt anderen aan om met berichtgeving te komen en houdt de vinger aan de pols.

De belangrijkste of meest actuele van alle berichten (uit alle categorieën) verschijnen automatisch op de voorpagina en op de nieuwspagina verschijnen er een stuk of 10.

Richtlijn

De redactie heeft een richtlijn opgesteld waardoor het voor iedereen duidelijk is waaraan een bericht zou moeten voldoen om in aanmerking te komen. Nochtans heeft de redactie het beslisrecht over plaatsing. Voldoet uw bericht niet aan de richtlijn, maar denkt u dat het er toch op moet, neem snel contact op, dan kijken we of er een mouw aan te passen is.

Voor meer informatie over de berichtenstroom of om nieuwsberichten of activiteiten aan te leveren, neemt u contact op met de redactiecommissie via .

 

  • Home
  • Meer nieuws
  • VBA in AZaken: kritisch over voortgang aanbestedingen Floriade

VBA in AZaken: kritisch over voortgang aanbestedingen Floriade

Bert Gijsberts is, zoals u allen bekend, namens de VBA en andere regionale bedrijfskringen nauw betrokken bij het overleg en de wijze waarop de marktbenadering vanuit de Floriade plaatsvindt.

Hij bewaakt tevens dat bij verplichte openbare en Europees openbare aanbestedingen ons regionale bedrijfsleven kan meedingen qua eisen en criteria én dat binnen het project Floriade ook innovatie aan bod komt. Ook voor de onderhandse aanbestedingen vanuit de gemeente Almere, Provincie Flevoland, Floriade BV, grote externe opdrachtgevers, investeerders en exposanten dient het lokale bedrijfsleven snelller in aanmerking te komen voor werk. Met dat doel hebben we voor de zomer ook de Floriadekring website live gezet.

Het eerste werk, het bouwrijp maken van het Floriade terrein, is reeds in mei aanbesteed en dat is helaas nog gebeurd in de oude gemeentelijke openbare vorm: laagste prijs en zonder innovatieve norm en vorm. Daar is met de Gemeente stevig over gesproken, dat dit niet conform de gemaakte afspraken is. Het werk is inmiddels gegund aan de laagste inschrijver Dura Vermeer, overigens ook VBA-lid met vestiging in Almere. Ook de Floriade BV heeft niet geheel conform afspraak gehandeld en al enkele kleine opdrachten vergund. Gelukkig wel via lokaal uitgezette offertes. Dit is nog niet geheel volgens afspraak en dus gaan we ook hierover in gesprek met de Floriade BV.

We moeten realistisch gezien helaas constateren dat de ondernemers er rekening mee moeten gaan houden dat de verdere aanbestedingen van werken en diensten vanuit de gemeente pas vanaf 2018 en de komende jaren gaan plaatsvinden. Voor de onderhandse aanbestedingen verwachten we wel binnenkort dat u hiervan werken kunt vinden op floriadekring.nl.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan verdere planvoorbereidingen, procedures, kavelkaarten voor inzendingen, topattracties etc. Rondom november is in beeld welke plannen realiseerbaar zijn met bijbehorende investeerders en zal ook voor delen een verdere uitvraag gaan plaatsvinden voor nieuwe initiatieven. Dan komen ook de buitenlandse inzendingen in beeld.

Het gaat ondernemers natuurlijk niet hard genoeg, “waar blijft de eerste heipaal”, “waarom zie ik nog steeds niets” zijn veel vragen. De VBA blijft voor ondernemers bij de les, en zal ervoor blijven waken dat de economische impuls van de Floriade optimaal zal landen in de regio.

Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93