VBA in AZaken: kritisch over voortgang aanbestedingen Floriade

Bert Gijsberts is, zoals u allen bekend, namens de VBA en andere regionale bedrijfskringen nauw betrokken bij het overleg en de wijze waarop de marktbenadering vanuit de Floriade plaatsvindt.

Hij bewaakt tevens dat bij verplichte openbare en Europees openbare aanbestedingen ons regionale bedrijfsleven kan meedingen qua eisen en criteria én dat binnen het project Floriade ook innovatie aan bod komt. Ook voor de onderhandse aanbestedingen vanuit de gemeente Almere, Provincie Flevoland, Floriade BV, grote externe opdrachtgevers, investeerders en exposanten dient het lokale bedrijfsleven snelller in aanmerking te komen voor werk. Met dat doel hebben we voor de zomer ook de Floriadekring website live gezet.

Het eerste werk, het bouwrijp maken van het Floriade terrein, is reeds in mei aanbesteed en dat is helaas nog gebeurd in de oude gemeentelijke openbare vorm: laagste prijs en zonder innovatieve norm en vorm. Daar is met de Gemeente stevig over gesproken, dat dit niet conform de gemaakte afspraken is. Het werk is inmiddels gegund aan de laagste inschrijver Dura Vermeer, overigens ook VBA-lid met vestiging in Almere. Ook de Floriade BV heeft niet geheel conform afspraak gehandeld en al enkele kleine opdrachten vergund. Gelukkig wel via lokaal uitgezette offertes. Dit is nog niet geheel volgens afspraak en dus gaan we ook hierover in gesprek met de Floriade BV.

We moeten realistisch gezien helaas constateren dat de ondernemers er rekening mee moeten gaan houden dat de verdere aanbestedingen van werken en diensten vanuit de gemeente pas vanaf 2018 en de komende jaren gaan plaatsvinden. Voor de onderhandse aanbestedingen verwachten we wel binnenkort dat u hiervan werken kunt vinden op floriadekring.nl.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan verdere planvoorbereidingen, procedures, kavelkaarten voor inzendingen, topattracties etc. Rondom november is in beeld welke plannen realiseerbaar zijn met bijbehorende investeerders en zal ook voor delen een verdere uitvraag gaan plaatsvinden voor nieuwe initiatieven. Dan komen ook de buitenlandse inzendingen in beeld.

Het gaat ondernemers natuurlijk niet hard genoeg, “waar blijft de eerste heipaal”, “waarom zie ik nog steeds niets” zijn veel vragen. De VBA blijft voor ondernemers bij de les, en zal ervoor blijven waken dat de economische impuls van de Floriade optimaal zal landen in de regio.

Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93