Van het Bestuur

Aanbesteding  amoveren, ophogen en inrichten Floriade terrein: afgelopen maand heeft de evaluatie plaatsgevonden  met de Gemeente Almere en een afvaardiging van het VBA-bestuur.

Onderwerp was gebrekkige communicatie en de aanbestedingsprocedure van het reeds aanbestede werk volgens een openbare procedure door de Gemeente Almere.

Die wijze van aanbesteden kwam niet overeen met de wijze van Best Value Procurement en die laatste had de gemeente aan ons doorgegeven. De VBA heeft hierover om duidelijkheid gevraagd. 

De wethouder van economische zaken heeft ons nu toegezegd dat de komende werken wél volgens de Best Value Procurement in de markt worden gezet, geheel conform de presentatie van 4 april jl. tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van de Gemeente en de VBA.

Over de omvang en de inhoud van de komende aanbestedingen is echter nog weinig bekent. Bert Gijsberts wordt namens het Flevolandse bedrijfsleven volledig geïnformeerd over de status en de wijze waarop werken in de markt gezet worden. Ook zal Bert een adviserende rol spelen om binnen de kaders van wet en regelgeving een maximale spin-off voor de regionale economie te bewerkstelliggen. 

Het VBA zal hierdoor als eerste op de hoogte zijn zodat zij hun achterban op een juiste wijze kunnen informeren over de voortgang én zo nodig weer actie kunnen ondernemen.

Namens het VBA bestuur

Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93