• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Een natte kijk op droog upcyclen
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Een natte kijk op droog upcyclen
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Een natte kijk op droog upcyclen
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Een natte kijk op droog upcyclen

Een natte kijk op droog upcyclen

De beleefdheid gebiedt geen foto’s te maken van glibberende lederen zolen op modderpaden, vertwijfelde hupjes over plassen en natte vegen op broekspijpen. Maar de gemiste fotokansen werden ruimschoots door inspirerende verhalen gecompenseerd.

Het regent pijpenstelen. Ik verdenk onze gastgevers ervan die gestage hemelwaterstroom voor de gelegenheid te hebben besteld, er is immers geen ultiemer upcycle-proces dan die van het water. Het geeft de juiste mindset. Dat dit complex nog lang niet af is, is duidelijk. We worden verwelkomd op het winderige centrale plein tussen de bouwmaterialen en werkvoertuigen. Het doet denken aan de pionierstijden van weleer. Maar dat het dak zo lekt, dat komt door het slechte weer, laat René in zijn inleiding weten. Duh. Ja, uiteraard is het de regen die naar beneden klatert, maar het was de wind die de dakdekkers vertraging bezorgde. Vandaar. Gelukkig vinden ontvangst en lezingen plaats in de catacomben van het complex, direct onder de opgetilde milieustraat die in een lus rondom het centrale plein ligt. Ook hier zijn de ruimten nog onaf, maar er zijn ramen en aan wat kacheltjes is gedacht. De perfect glad afgewerkte, hagelwitte muur, waarop de beeldschermpresentatie wordt geprojecteerd valt wel bijzonder op. Het is het enige ‘affe’ en speciaal voor dit doel de dag ervoor geverfd, zo blijkt.

Knipscheer Infrastructuur

VNO-NCW Midden en de VBA organiseerden de kennismaking met het nieuwe complex gezamenlijk met Knipscheer Infrastructuur en René Knipscheer (directeur) en Sandor Bendeler van de Gemeente Almere vertellen aan een klein en geïnteresseerd gezelschap over hun ambities en daadkracht. René verhaalt over de ambitie van het bouwwerk, de durf om zijn nek uit te steken, waar anderen dat niet durfden, het verplichte hergebruik van materialen, oog voor detail en het leveren van een prestatie binnen de begroting. Na hem komt de opdrachtgever aan het woord, Sandor van de Gemeente Almere die de ambitie voelbaar maakt met zijn geestdriftige verhaal. Naar eigen zeggen is hij besmet met een afvalvirus en het is de bedoeling dat wij ons ook laten infecteren. Het blijkt een bijzonder mens, want hij begon als belader op een vuilniswagen en werkte zich op tot Hoofd Hergebruik van de Gemeente Almere. Nog even en dan is hij afgestudeerd als bedrijfskundige. Iemand die ambities kan omzetten in daden dus.

Vliegwiel

We krijgen in Almere Haven een vliegwiel. Nu ja, bij wijze van spreken dan. Want met het nieuwe recycling én upcycling perron wil de overheid bij burgers en bedrijven milieubewustzijn bevorderen. Dus als u wat voelt: u wordt aangezwengeld. Deze toekomstbestendige milieustraat maakt het al iets gemakkelijker daarin mee te gaan, want hij is helemaal overdekt. Als de dakdekkers zijn geweest blijft het hier dus droog! Bijzonder is ook dat er ruimten zijn om ter plaatse te upcyclen. Ondernemers, klein en groot, kunnen hier ter plaatse hun upcycleplannen uitvoeren. Direct bij de bron dus, want afval is immers grondstof. Ook bijzonder is het educatiecentrum dat uitkijkt op het perron zelf én op de Floriade. Die ligt er namelijk pal naast. Twee publiekstrekkers naast elkaar, want qua publieksaantallen kan de milieustraat zich vergelijken met een attractiepark. In heel Almere komen 400.000 bezoekers naar een van de drie perrons, hier in Haven zijn dat er 100.000.

Dit was een leuke en mooie bijeenkomst, waarin bedrijfsleven een overheid samen getuigenis geven van de haalbaarheid van ambities. 

Verslag en fotografie: Bart Buijs, Prospero.

Netwerken

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection