• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Calamiteiten doorgang Poldervlak
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Calamiteiten doorgang Poldervlak
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Calamiteiten doorgang Poldervlak
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Calamiteiten doorgang Poldervlak

Calamiteiten doorgang Poldervlak

Officiële ingebruikstelling calamiteiten doorgang Poldervlak resultaat van intensieve samenwerking! Op woensdag 24 januari aanstaande wordt door wethouder Frits Huis de calamiteiten doorgang Poldervlak officieel in gebruik genomen. Een mooi succes door intensieve samenwerking op velerlei terrein.

Aanleiding:

De afgelopen jaren is door incidenten de Splijtbakweg, de ontsluitingsweg Poldervlak op de Polderdreef in Almere-Buiten nabij de kruising met de busbaan, een aantal malen afgesloten geweest. Het gevolg hiervan is dat het bedrijventerrein ten oosten van de busbaan in die gevallen niet meer toegankelijk is via de openbare weg. Het meest ingrijpende incident betrof een brandmelding in de vuurwerkbunker op de Splijtbakweg nabij de busbaan in december 2013. Uit veiligheidsoverwegingen werd het gebied rondom deze vestiging afgesloten, waardoor de toegang en uitgang via de openbare weg van het oostelijk gedeelte van het bedrijventerrein was geblokkeerd.Mogelijke consequenties:
In het geval dat er zich op het afgesloten deel van het Poldervlak een andere calamiteit of ongeval zou voordoen, dan kunnen hulpdiensten dit deel van het Poldervlak niet meer bereiken. Een denkbaar scenario in geval van voornoemd incident, is het niet onder controle kunnen brengen van bovengenoemde brand in de vuurwerkbunker. In dat geval zouden brandende delen op de daken van de nabijgelegen panden terecht zijn gekomen. De brandweer en andere hulpdiensten kunnen niet meer ter plaatse komen en evacuatie van werknemers en bezoekers van de diverse bedrijven wordt door afsluiting van de openbare weg sterk gehinderd.

Standpunt:

Uit veiligheidsoverweging is dit een ongewenste situatie voor de bedrijven en werknemers op het oostelijk deel van het Poldervlak.

Initiatief:

Door de KVO-b (keurmerk veilig ondernemen bedrijventreinen) werkgroep Poldervlak is in samenwerking met ondernemers gezocht naar een oplossing in de vorm van een doorgang, die kan worden gebruikt in geval van calamiteiten. Deze doorgang moet zowel dienen voor hulpdiensten als voor evacuatie.

Realisatie:

Samen met de gemeente Almere en de provincie Flevoland is dit dossier opgepakt. Dit heeft geleid tot  de realisatie van een calamiteiten doorgang met ontsluiting op de buitenring als prachtig eindresultaat.

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection