Nieuwsbrief Bedrijventerrein De Vaart

In deze nieuwsbrief brengt de VBA Kring De Vaart u op de hoogte van alles wat er gebeurt op ons bedrijventerrein. Omdat er belangrijke ontwikkelingen zijn, willen we deze nieuwsbrief zo breed mogelijk verspreiden, dus ook onder niet VBA-leden. We hebben hiertoe lang niet alle emailadressen van de ondernemers op De Vaart, dus voelt u zich vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar iedereen die u kent op De Vaart!

Nieuwsbrief-De-Vaart-foto1.bmp

 Ondernemersbijeenkomst 11 juni succesvol verlopen

Op 11 juni jl. vond een ondernemersbijeenkomst plaats bij De Vloer op de Creative Campus aan de Bolderweg 2. Van ongeveer 30 bedrijven op De Vaart waren ondernemers aanwezig en zij werden ingelicht over alles wat er gaande is op het bedrijventerrein. Hierbij was er specifieke aandacht voor de oprichting van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op De Vaart. Dolf Luning lichtte de werkzaamheden van de VBA Kring toe en Tom Jaski van de gemeente vertelde over de herstructurering op De Vaart en de subsidie die daarvoor zowel bij de gemeente als de provincie beschikbaar is. Wijkagent Richard van Haasen gaf vervolgens inzicht in het criminaliteitsbeeld op De Vaart. Er blijkt ongemerkt meer aan de hand op De Vaart dan aan de oppervlakte waarneembaar is. Om deze reden lichtte Huib Vlug van de SBBA toe op welke manier het veiligheidsniveau op De Vaart kan worden verhoogd. Door het intensiveren van de mobiele surveillance en het toevoegen van camera’s op strategische plekken (waaronder camera’s met kentekenherkenning) is het mogelijk het veiligheidsniveau flink te verhogen. De VBA Kring wil het plan van de SBBA onderbrengen in een BIZ, zodat alle ondernemers eraan meebetalen en een schappelijke bijdrage mogelijk is. Omdat gemeente en provincie hiervoor nu een subsidie beschikbaar hebben, komt de bijdrage voor iedere ondernemer uit op een nog lager, en daarom nog schappelijker, niveau.

We gaan voor een BIZ!

De plannen voor een BIZ werden toegelicht door Rens Koekenbier van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij werkt samen met de VBA-Kring aan het uitwerken van de plannen voor een BIZ rondom het thema collectieve beveiliging. Een BIZ wordt ingesteld wanneer een bij wet gedefinieerd draagvlak wordt behaald. Iedereen betaalt vervolgens mee aan de BIZ. Voor De Vaart zijn tien categorieën aan bijdragen benoemd, waarbij panden met een hogere WOZ-waarde ook een hogere jaarbijdrage betalen. Op deze manier betaalt iedereen met een eerlijke bijdrage mee aan de BIZ. De kleinste bedrijven tot een WOZ-waarde van € 150.000,- betalen ongeveer € 150,- per jaar, middelgrote bedrijven betalen ongeveer € 1.100,- per jaar en de allergrootste bedrijven (WOZwaarde meer dan € 8.000.000,-) betalen ongeveer € 5.000,- per jaar. 

Het plan voor een BIZ rondom de collectieve beveiliging kon op instemming rekenen van de aanwezigen. De VBA Kring voelt zich hierdoor aangespoord en wil daarom de oprichting van een BIZ verder vormgeven en toewerken naar een formele draagvlakmeting komend najaar.

Doet u mee met de promotie voor de BIZ?

De leden van het VBA Kringbestuur zijn enthousiast over de plannen voor een BIZ. De bestuursleden zijn bereid de promotie voor hun rekening te nemen. Zij kunnen het echter niet alleen! Alle ondernemers die het oprichten van een BIZ een goede zaak vinden, wordt gevraagd zich aan te sluiten bij het initiatief en mee te helpen met de promotie. Gedachte is dat wanneer iedere enthousiaste ondernemer 5 andere ondernemers weet te overtuigen van het nut van de BIZ, dat dan het wettelijk vereiste draagvlak ruim gerealiseerd wordt. Vele handen maken licht werk en het onderlinge contact versterkt de ondernemersbinding op ons bedrijventerrein.

Als de draagvlakmeting slaagt, zal een BIZ-Stichting bestaande uit ondernemers de uitvoering van de collectieve beveiliging ter hand nemen. Naar verwachting neemt dit niet veel tijd in beslag, aangezien er voor het uitvoerende werk ondersteuning beschikbaar is. We verwelkomen daarom graag ondernemers om zitting te nemen in het bestuur van de nu op te richten stichting.

Ziet u het zitten om te helpen met het bereiken van voldoende draagvlak voor een BIZ op De Vaart?

Wilt u in het stichtingsbestuur plaatsnemen? Of heeft u nog algemene vragen? Stuur dan een e-mail naar . Zorg er ook voor dat u volger wordt van onze bedrijfspagina op LinkedIn. Zo blijft u op de hoogte van alle relevante berichten en hier treft u ook de belangrijkste stukken van de BIZ De Vaart, zoals binnenkort bijvoorbeeld het projectplan met daarin een complete inhoudelijke beschrijving van het BIZ plan én de volledige weergave van de gevraagde bijdrage per bedrijf. Vul op uw LinkedIn pagina in de zoekbalk “BIZ De Vaart” in en druk vervolgens op “Volgen” (of “Follow”). Dat is alles.

 

Overig nieuws

Glasvezelnet op De Vaart

Op De Vaart ligt slechts deels een glasvezelnetwerk. Dit is neergelegd om individuele bedrijven aan te sluiten en om de camera’s in de openbare ruimte van een snelle verbinding te voorzien. Echter lang niet alle bedrijven van De Vaart worden bereikt met dit glasvezelnet. Daarom heeft de gemeente Almere een aanvullende subsidie aangevraagd bij de provincie om dit glasvezelnet compleet te maken. Wanneer het glasvezelnet compleet is, is het voor ieder bedrijf mogelijk om voor een aantrekkelijk tarief op dit net aan te sluiten. Dit geldt uiteraard ook voor diegenen die reeds over glasvezel beschikken! Wanneer de subsidie wordt toegekend zal met de beheerder van het glasvezelnet verdere afspraken worden gemaakt over de aanleg van het netwerk.

Verkeersveiligheid

De VBA heeft de verkeersveiligheid op het bedrijventerrein hoog in het vaandel staan. In dat kader zijn bijvoorbeeld in overleg met de gemeente het afgelopen jaar verkeerslichten geplaatst op de Grote Vaartweg. De doorstroming is hierdoor nauwelijks afgenomen, terwijl de veiligheid op de Grote Vaartweg juist is toegenomen. Ook wordt na overleg met de gemeente door de gemeente gestart met het aanleggen van meerdere parkeerhavens voor vrachtwagens. Momenteel wordt nog te vaak langs de weg geparkeerd, iets wat zorgt voor gevaarlijke situaties voor het overige verkeer. Op diverse plaatsen verspreid over De Vaart legt de gemeente deze voorzieningen aan, mede met gebruikmaking van een provinciale subsidie voor herstructurering.

Nieuwsbrief-De-Vaart-foto2Kaart met parkeerhavens voor vrachtwagens (klik op de afbeelding voor de vergroting​​)

 

KVO-B op De Vaart

Al enige jaren beschikt De Vaart over het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. Het is een Keurmerk waaruit blijkt dat de ondernemers op De Vaart goed samenwerken met gemeente, politie en SBBA aan de veiligheid op het bedrijventerrein. Hiertoe worden iedere twee jaar enquête verstuurd en wordt het terrein op gezette tijden geschouwd door enkele ondernemers vanuit de VBA Kring en voornoemde instanties. Lijkt het u interessant om bij te dragen aan de veiligheid op het bedrijventerrein, dan bent u hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden via  

---------------------------------

Deze nieuwsbrief is opgesteld door de VBA Kring De Vaart in samenwerking met de gemeente Almere. Het is onze intentie om de komende periode vaker nieuwsbrieven te verspreiden, mede rondom de promotie voor de draagvlakmeting voor de BIZ. Heeft u vragen over de BIZ dan kunt u contact opnemen met . Heeft u vragen over de overige activiteiten van de VBA Bedrijfskring dan kunt u contact opnemen met 


Sabine Schijff
Ik blijf graag op de hoogte van alles wat er op het bedrijventerrei n gebeurd. Wat is de status van het glasvezel? Mijn internet is zo traag dat ik deze week al 2 keer naar huis ben gegaan om te werken.
Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93