• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Initiatief BIZ De Vaart
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Initiatief BIZ De Vaart
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Initiatief BIZ De Vaart
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Initiatief BIZ De Vaart

Initiatief BIZ De Vaart

vaart2

Op woensdag 23 september 2015 hebben wethouder Mark Pol (economische Ontwikkeling en Financiën) en Dolf Luning (Factory manager Yakult) de Uitvoeringsovereenkomst BIZ ondertekend op het Ondernemersplein Almere. Het BIZ is een initiatief van ondernemers van de VBA bedrijfskring De Vaart.

De nieuwe Wet op de bedrijveninvesteringszone (BIZ) maakt het mogelijk dat ondernemers van een bedrijventerrein of een winkelgebied een stichting of vereniging oprichten en daarmee taken gaan uitvoeren die voor dat gebied van groot belang zijn. Voor De Vaart betekent dit dat de beveiliging van het openbare gebied van het gehele bedrijventerrein sterk kan worden verbeterd. Bedrijventerrein De Vaart is één van de oudste en grootste bedrijventerrein van Almere. Bij zo’n 340 bedrijven werken maar liefst 6.000 mensen. De Vaart is daarmee een hele belangrijke economische motor van Almere. Dolf Luning is blij met de goede samenwerking met de gemeente: “De samenwerking is uitstekend en we hopen dan ook dat we samen er voor kunnen zorgen dat de Vaart een veilig en ook goed bereikbaar bedrijventerrein is en blijft. Dit is al een grote en goede stap in de juiste richting”

Het bestuur van de VBA bedrijfskring De Vaart is actief om De Vaart goed functionerend te houden, zodat bedrijven naar tevredenheid gevestigd blijven op het terrein en er nieuwe bedrijven worden aangetrokken om zich er te vestigen. Zij hebben hiertoe een projectplan ingediend bij de gemeente waarin met name aandacht is voor de collectieve beveiliging. De gemeente heeft daarop in overleg met de ondernemers een uitvoeringsovereenkomst opgesteld en een speciale verordening die een heffing in het betreffende gebied mogelijk maken. Dit gebeurt onder de voorwaarde dat er voldoende draagvlak bij de ondernemers is. Na vaststellen van de verordening wordt een draagvlakmeting onder de ondernemers uitgevoerd. Dit draagvlak is in de BIZ-wet bepaald, een meerderheid van de ondernemers moet instemmen met inwerkingtreding van de Bedrijveninvesteringszone. Dan kan een heffing in werking treden voor alle ondernemers op het bedrijventerrein. Bij een positieve uitkomst wordt de heffing van de bijdrage vanaf 2016 geëffectueerd. Op deze manier worden collectieve diensten, waarvan iedere ondernemer profiteert, ook daadwerkelijk door iedere ondernemer betaald. En het voordeel is: als iedereen meedoet, kunnen de ondernemersbijdrages laag blijven. Wethouder Pol geeft aan: “Dat is best een spannend onderdeel van het traject en we kijken dan ook uit naar de uitkomst van de draagvlakmeting. Want we gaan graag verder met dit prachtige initiatief van de ondernemers.”

 

Bron: ​www.almere.nl

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection