• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Parkeerbeleid
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Parkeerbeleid
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Parkeerbeleid
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Parkeerbeleid

Parkeerbeleid

parking Vereniging Bedrijfskring Almere - Parkeerbeleid

In het periodiek overleg tussen bestuur en kringbesturen kwam het onderwerp 'parkeren' regelmatig op tafel. Elk bedrijventerrein blijkt zijn eigen issues te hebben rond goede faciliteiten en logische tarifering. Op grond hiervan is eind 2015 per bedrijventerrein een inventarisatie uitgevoerd. Wat is de huidige situatie, wat zijn de issues, wat kan het bedrijventerrein zelf oppakken en waar ligt rol voor de gemeente ? Het onderwerp is op de agenda gezet van het structureel overleg met de gemeente. Contactpersoon namens het bestuur is Mario Bakker.

Netwerken

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection