• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - 5 tips op de Dag van de Mantelzorg
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - 5 tips op de Dag van de Mantelzorg
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - 5 tips op de Dag van de Mantelzorg
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - 5 tips op de Dag van de Mantelzorg

5 tips op de Dag van de Mantelzorg

10 november is de dag van de Mantelzorg. In vervolg op de Mantelzorgcheck die de afgelopen periode op onze portal stond, geeft de themakring MVO u als ondernemer 5 belangrijke tips.

1 op de 6 verricht mantelzorgtaken

Een stevig deel van de Nederlanders verricht mantelzorgtaken naast de bestaande baan. Invulling geven aan Goed Werkgeverschap is een belangrijke motivatie om met het thema ‘werk en mantelzorg’ aan de slag te gaan, zo bleek uit onze check. Sterke betrokkenheid bij wel en wee van werknemers komt hieruit naar voren.

In de praktijk is er daarnaast gewoon ook een sterke relatie tussen mantelzorg en verzuim. Door de extra belasting neemt bij mensen die met mantelzorg starten het langverzuim in de eerste twee jaar met 8% toe. En bij mensen die al langer dan twee jaar mantelzorg verlenen, meldt 25% zich in een jaar 2 weken of langer aaneengesloten ziek.

5 tips voor werkgevers

Alle reden om werk te maken van een praktische mantelzorgaanpak in uw bedrijf.

1. Voorkomen is beter dan genezen

De eventuele overbelasting bouwt zich bij mantelzorgers geleidelijk op. Wees als werkgever alert op eerste signalen, zoals het net iets later komen of iets eerder weggaan van een collega. Snel inspelen hierop kan verzuimproblematiek voorkomen.

2. Bedenk hoe u met mantelzorg om wilt gaan

Mantelzorgers hebben behoefte aan begrip en flexibiliteit. Stel in alle rust vast hoe u als bedrijf wilt omgaan met medewerkers die werk en mantelzorg combineren; dat voorkomt ad hoc schakelen op het moment dat het daadwerkelijk gaat spelen. Formuleer een aanpak, informeer leidinggevenden hierover en communiceer naar de medewerkers. Dit maakt het onderwerp voor medewerkers ook direct makkelijker bespreekbaar.

3. Ken de cao-bepalingen

In steeds meer cao’s worden bepalingen opgenomen over hoe met werk en mantelzorg moet worden omgegaan. In aanvulling op uw eigen beleid, biedt dit u direct wettelijk houvast.

4. Ga tijdig het gesprek aan

Sta open voor het gesprek over werk en mantelzorg en ga snel om tafel zitten zodra een werknemer aangeeft mantelzorg te moeten oppakken. Straal betrokkenheid uit en maak direct heldere afspraken. Benoem evaluatiemomenten, volg samen goed hoe de afspraken in de praktijk uitpakken en stel waar nodig bij.

5. Schakel eventueel hulp in

Eerlijk is eerlijk, het is gewoon weer een extra onderwerp op uw bordje erbij. Welk beleid past bij uw organisatie, waar help je een mantelzorger nu echt mee? Inschakelen van professionele hulp kan van waarde zijn.

De belangrijkste tip

In elk geval, zorg dat het onderwerp mantelzorg in uw bedrijf bespreekbaar is. Weet u van al uw medewerkers of ze op dit moment mantelzorgtaken verrichten? Wellicht is de Dag van de mantelzorg het uitgelezen moment om hen die vraag te stellen!

 

Magda van Gestel is lid van de MVO themakring en met haar bedrijf KOMMAvangestel specialist op het gebied van werk en mantelzorg.

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection