• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Verzuim en mantelzorg: doe de test
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Verzuim en mantelzorg: doe de test
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Verzuim en mantelzorg: doe de test
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Verzuim en mantelzorg: doe de test

Verzuim en mantelzorg: doe de test

Het feit ligt er: 1 op de 6 Nederlanders verricht naast hun baan ook mantelzorgtaken. Deze combinatie kan leiden tot overbelasting en verzuim. De MVO-kring van het VBA is nieuwsgierig wat dat voor Almeerse werkgevers betekent. Doe daarom mee aan de enquête.

START DE ENQUETE

Met de mantelzorg-check test u snel uw kennis over de combinatie werk en mantelzorg en hoe u daar in uw bedrijf al praktisch op inspeelt.

Belang van mantelzorg

De toenemende behoefte aan mantelzorg is een logisch gevolg van een aantal ontwikkelingen. Zo is er de overheid die stuurt op zelfredzaamheid en eigen kracht, terwijl de bevolking vergrijst en ontgroent. Zorgtaken komen daardoor steeds meer bij directe naasten terecht, overigens zonder dat daar meteen de term mantelzorg op wordt geplakt. Mensen verrichten  gewoon met plezier en veel voldoening mantelzorgtaken voor hen die hen lief zijn. Maar als die taken geleidelijk toenemen of emotioneel zwaar zijn, kan de combinatie met werk zomaar tot overbelasting en verzuim leiden.

Rol voor werkgevers

Daarmee is het belang voor werkgevers in een keer duidelijk. Aandacht geven aan belasting door mantelzorg raakt aan de ene kant het goed werkgeverschap en duurzaam personeelsbeleid. Weten wat er speelt bij collega’s en een klimaat creëren waarin medewerkers in het bedrijf optimaal kunnen presteren. Aan de andere kant heeft het alles te maken met verzuimmanagement. Mensen met langdurige mantelzorgtaken hebben bijvoorbeeld een flink hoger lang-verzuim dan mensen zonder dergelijke taken. 

De praktijk toont inmiddels aan dat kleine maatregelen op het werk al een groot verschil kunnen maken. Bespreekbaarheid tussen werkgever en werknemer is bijvoorbeeld een belangrijke stap. 

Thema voor de VBA-kring

VBA-kring MVO plaatst mantelzorg als een van haar onderwerpen op de agenda voor de komende periode. Wat is waardevol om op te pakken, welke kennis is relevant, op welke manier passen beleid en ideeën in de werkgeverspraktijk van alledag.

START DE ENQUETE

Via een aantal vragen test u snel uw kennis over de combinatie werk en mantelzorg en hoe u daar in uw bedrijf al praktisch op inspeelt en geeft u gerichte input aan de MVO-kring welke behoeftes er leven rond het mantelzorgthema.

De mantelzorg-check staat tot en met 3 november op onze site; de totale resultaten worden op 10 november - de dag van de mantelzorg - gepubliceerd.

Netwerken

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection