In de nieuwsweergave van de VBA vindt u berichten van binnen en buiten de VBA. Het nieuws hoeft niet per se nieuw nieuws te zijn, het mag zeker een niet-actueel bericht zijn, als het maar van belang is voor ondernemers. Lees hier onze redactie-richtlijn.

Nieuws en berichten!   lees meer

In de nieuwsweergave van de VBA vindt u berichten van binnen en buiten de VBA. Het nieuws hoeft niet per se nieuw nieuws te zijn, het mag zeker een niet-actueel bericht zijn, als het maar van belang is voor ondernemers.

Er zijn twee nieuwsstroom bronnen: actieve leden en de redactiecommissie.

  • Actieve leden zijn VBA leden die in een VBA-kring, themakring of commissie actief zijn. Elk beschikt over een eigen tak op de VBA portal (onder het menu netwerk). Actieve leden hebben de mogelijkheid een bericht op de portal te plaatsen in hun eigen tak.
  • De redactiecommissie plaatst bijzondere berichten, jaagt anderen aan om met berichtgeving te komen en houdt de vinger aan de pols.

De belangrijkste of meest actuele van alle berichten (uit alle categorieën) verschijnen automatisch op de voorpagina en op de nieuwspagina verschijnen er een stuk of 10.

Richtlijn

De redactie heeft een richtlijn opgesteld waardoor het voor iedereen duidelijk is waaraan een bericht zou moeten voldoen om in aanmerking te komen. Nochtans heeft de redactie het beslisrecht over plaatsing. Voldoet uw bericht niet aan de richtlijn, maar denkt u dat het er toch op moet, neem snel contact op, dan kijken we of er een mouw aan te passen is.

Voor meer informatie over de berichtenstroom of om nieuwsberichten of activiteiten aan te leveren, neemt u contact op met de redactiecommissie via .

 

De Haan en Themakring HR weer samen in “Actualiteiten Arbeidsrecht”

Aan het in dienst hebben van personeel kleven voor werkgevers wettelijke regels, risico’s en kosten. Op donderdag 2 november organiseerde de themakring HR van het VBA in samenwerking met De Haan advocaten & notarissen een workshop “actualiteiten arbeidsrecht”.

Een laagdrempelige manier om kennis te updaten of op een snelle manier op de hoogte te zijn van de actualiteiten en high lights met betrekking tot arbeidsrecht en wetgeving.

Dat er na 208 dagen eindelijk een regeerakkoord is, was voor de deelnemers niets nieuws. De interesse en aandacht ging uit naar wat dit regeerakkoord voor ons als werkgever betekent. Tussen de enthousiaste groep deelnemers waren wel- en niet VBA-leden. Bekende, maar ook veel nieuwe gezichten onder de HR professionals, directieleden, arbodienstverleners, managers en andere mensen uit het HR werkveld. Zij kwamen voor de actualiteiten en de wetswijzigingen, plannen die nu na ruim 1,5 jaar van het formeren van het Kabinet concreet worden. Behandeld werden o.a. de zieke werknemer, Arbeidsomstandighedenwet en  Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die volgend jaar vervangen wordt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Strikte regels, die boetes kunnen opleveren en voor de werkgever zeker geen feestje worden!

HR Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 4

Het eerste deel van de workshop werd door mr. Ton van der Baan van De Haan advocaten gepresenteerd. Naast het toelichten van het regeerakkoord met o.a. de invoering van een cumulatiegrond, de aanpassing van de transitievergoeding (bij aanvang van een AOK en 1/3 maandsalaris bij een dienstverband van langer dan 10 jaar), de ketenregeling (“teller op nul” na een periode van 6 maanden en tijdelijke contracten van twee weer naar drie jaar), wijziging in de proeftijd en het voorstel loondoorbetalingsverplichting, waar werkgevers naar uitkijken kwam er recente jurisprudentie aan bod en een aantal algemene wetswijzigingen. Verder gaan de regels voor zzp-ers weer op de schop. In de nieuwe wet wordt beter omschreven wat het betekent om in loondienst te zijn en wordt het begrip “gezagsverhouding” verduidelijkt. 

Het tweede deel werd gegeven door mr. Simone Scheltinga, eveneens van De Haan. Het deel van Simone was voor een groot deel de zieke werknemer, luchtig verteld, met voorbeelden uit de praktijk, want hoe zit het bijvoorbeeld als je cosmetisch je neus wil latenHR Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 7 veranderen, ziek of verlof. Uit de zaal die actief kon meedenken, kwam de reactie dat Simone dat zeker niet moest doen. De nieuwe Arbowet, wel of niet arbeidsongeschikt (de bedrijfsarts beoordeelt) en zowel werkgever als werknemer zijn verplicht om ervoor te zorgen dat het werk zo snel mogelijk weer hervat wordt. De Wet Verbetering Poortwachter met een verwijzing naar de beleidsregels en het beoordelingskader  in de werkwijzer poortwachter 2017 en de toetsing door UWV. Voor elke onderneming is een goed  verzuimprotocol van belang. En verder werden de deelnemers geïnformeerd over de Arbeidsomstandighedenwet (naast een second opinion en het Arbo spreekuur zonder toestemming, meer aandacht vanuit de werkgever voor de preventiemedewerker en de RI&E) en ter afsluiting de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

Kortom een heel programma op deze donderdagmiddag, waar in een vogelvlucht veel voorbij kwam. Helaas is er dan gezien de tijd niet altijd gelegenheid om de diepte in te gaan.Tijdens uitstekend verzorgde aansluitende netwerkborrel was voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Gedurende de presentatie had Ton het al over de volgende keer, daar maken we natuurlijk graag gebruik van!  Voor 2017 was dit het laatste event dat door de actieve leden van  themakring HR georganiseerd werd. De eerste plannen om in het voorjaar weer terug te komen bij De Haan zijn al met potlood neergezet in de agenda’s van De Haan en de HR kring. Een goede combinatie van samenwerken, de gastvrijheid bij De Haan en professionele juridische uitleg, de themakring HR, die het HR netwerk steeds verder uitbreidt in Almere en er energie in steekt om een leuke, leerzame en interessante bijeenkomst neer te zetten voor het bedrijfsleven in Almere. In dit geval ook dank aan Yvonne Toussaint van de Haan die facilitair er voor heeft gezorgd dat de gasten van het begin tot het einde in de watten gelegd werden. Ik snap wel waarom die borrels daar altijd uitlopen………

HR Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 2 HR Workshop Actualiteiten Arbeidsrecht 6 foto2 foto4 foto5 foto7 foto3

Bezoekadres: (op afspraak)

WTC Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH  Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93