• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Bent u al Slim bezig?
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Bent u al Slim bezig?
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Bent u al Slim bezig?
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Bent u al Slim bezig?

Bent u al Slim bezig?

De overheid heeft een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen, waarmee ontwikkeling van medewerkers wordt gestimuleerd. Ze schrijft zelf: “De SLIM-subsidie is bedoeld voor slimme werkgevers die op tijd mee willen gaan met de ontwikkelingen in hun sector. Bovendien zet je daarmee in op 'een leven lang ontwikkelen' en investeer je in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw medewerkers.

Ben jij zo’n werkgever? Wil je een leerrijke omgeving binnen jouw bedrijf creëren? En daarmee kansen voor jouw organisatie en werknemers? Vraag dan een SLIM-subsidie aan. Je hebt van 2 t/m 31 maart de tijd om de subsidie aan te vragen in het eerste tijdvak.” Voor kleine bedrijven wordt tot 80% van de betreffende kosten gesubsidieerd.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Volgens de minister is het in het MKB minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. Als leren en ontwikkelen voor medewerkers vanzelfsprekender wordt, zal de flexibiliteit op de arbeidsmarkt toenemen en een aantal problemen voor individuele bedrijven beter oplosbaar blijken. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt sterk vergroot.

De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM) draagt hieraan bij. De SLIM-regeling stimuleert bedrijven om meer werk te maken van leren en ontwikkelen, door 60% tot 80% van de kosten van projecten te subsidiëren die:
• in beeld brengen welke ontwikkel-, leer- en scholingsbehoefte er is binnen een bedrijf;
• individuele werknemers voorzien van een loopbaan- en ontwikkeladvies;
• een aanpak ontwikkelen die leren en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding verankeren in de bedrijfsvoering;
• een praktijkleerplaats bieden aan een beroepsopleiding in de derde leerweg.

Meer informatie over de subsidieregeling kun je vinden op https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim. En natuurlijk kan ook één van de bij VBA aangesloten (loopbaan) coaches helpen bepalen of het zinvol is om van de regeling gebruik te maken en zicht te creëren welke knelpunten in de bedrijfsvoering er mogelijk mee opgelost kunnen worden.

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere