Oproep Comakership ICT opdracht

comakership Vereniging Bedrijfskring Almere - Oproep Comakership ICT opdracht

Tessa van der Steen, is tweedejaars studente aan Windesheim. Samen met drie studiegenoten van de opleiding HBO-ICT is zij op zoek naar een plek voor hun comakership. 

Een comakership is een overeenkomst tussen opdrachtgever, opleiding en studenten waarin het de bedoeling is dat zij nieuwe kennis opdoen door een projectopdracht van twintig weken voor de opdrachtgever uit te voeren. Tijdens het comakership realiseren en implementeren is het de bedoeling dat zij een applicatie programmeren op de manier die aansluit bij de methodiek die in uw organisatie gangbaar is. Daarnaast zullen zij zorgen voor de implementatie en correcte overdracht.

Voor deze comakership zijn zij op zoek naar een opdrachtgever waar zij het liefst drie dagen in de week (dinsdag, woensdag en donderdag), een werkplek kunnen krijgen. Ook wordt er verwacht dat zij een begeleider krijgen vanuit de opdrachtgever. De bedrijfsbegeleider is tevens contactpersoon en helpt mee met het inhoudelijk begeleiden en het bewaken van de voortgang van het project. Zij verwachten van de bedrijfsbegeleider dat deze zelf minimaal HBO-niveau heeft, tijd vrijmaakt voor de begeleiding en eindpresentatie, en een beoordelingsadvies invult. Dit beoordelingsadvies wordt meegewogen bij de eindbeoordeling.

Ook vanuit school krijgen zij begeleiding. Daar zijn zij gekoppeld aan een coach van wie zij inhoudelijke begeleiding krijgen en aan wie zij advies kunnen vragen.

VBA leden die hen kunnen helpen bij het vinden van een geschikte opdrachtgever, kunnen rechtstreeks contact met Tessa opnemen via  en/of 06 12 44 65 98. 

Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93