Enquête Ecologie over Natuur in de stad

insectenhotel_filmwijk_klein30 Vereniging Bedrijfskring Almere - Enquête Ecologie over Natuur in de stad
Wilt u, tussen het ondernemen door, a.u.b. tijd maken om een korte enquête over ecologie in te vullen? De gemeente Almere werkt aan een visie op ecologie voor Almere en zij wil graag weten hoe wij als ondernemend Almere hier over denken.


Ziet u bijvoorbeeld kansen hoe groen of natuur kan bijdragen aan uw bedrijvigheid? En hoe denkt u over vraagstukken als hittestress en natuurinclusief bouwen?
De enquête wordt uitgezet bij zoveel mogelijk ondernemers in Almere (s.v.p. delen!).

Begin 2020 organiseert de VBA in het kader van MVO een themabijeenkomst over ecologie en bedrijven.
We hopen u dan te ontmoeten. Suggesties voor het programma zijn welkom!

Klik hier om de enquête in te vullen (let op: het adres achter de hyperlink is per computer maar 1x te gebruiken. Dus bij openen moet deze wel gelijk worden ingevuld).

vegetatiedak stadhuis klein30.msg

Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93