• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Grote opkomst VBA Kerstborrel & uitreiking Stageprijs 2019
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Grote opkomst VBA Kerstborrel & uitreiking Stageprijs 2019
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Grote opkomst VBA Kerstborrel & uitreiking Stageprijs 2019
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Grote opkomst VBA Kerstborrel & uitreiking Stageprijs 2019

Grote opkomst VBA Kerstborrel & uitreiking Stageprijs 2019

Het was een gok, maar die pakte zeer goed uit. Alle jaren hiervoor werd de jaarlijkse Stageprijs uitgereikt tijdens een Kerstontbijt, maar deze keer werd gekozen voor een andere insteek. Dinsdag 17 december was de Almeerse Hockeyclub gastheer van de VBA Kerstborrel en tijdens deze bijeenkomst werd tevens de Stageprijs 2019 uitgereikt. Groot succes was de Kerstmarkt daar omheen, waarin VBA-leden aan elkaar mochten laten zien, aanbieden en verkopen waarin zij zijn gespecialiseerd. Ruim 130 aanwezigen beleefden een zeer geslaagde bijeenkomst!


Het eerste en laatste deel van de bijeenkomst was er ruimte voor de Kerstmarkt van VBA-leden en een welkomstwoord van voorzitter Kimberley Valentien. Daarbij was er tijdens het eerste deel van de Kerstmarkt alle ruimte om te netwerken en elkaar het beste te wensen voor het komende jaar, onder het genot van live muziek van Kasper Burger en een smakelijk hapje en drankje. Met hulp van velen, veelal gesponsord, maakten vele handen licht werk en werd de Kerstmarkt een groot succes. Dank daarvoor. Producten en diensten werden aangeprezen, weggegeven of verkocht tegen een vriendelijk tarief. Het animo voor dit initiatief vanuit de Evenementen Kring van de VBA bleek zo groot, dat dit concept, in enigerlei vorm, zeker navolging verdiend. U hoort daar uiteraard tijdig over. Dank ook namens het Voedselloket Almere (VLA). Als goede doel tijdens deze bijeenkomst namen deelnemers aan de bijeenkomst een Kerstbrood of – stol mee, bestemd voor de cliënten van het VLA.

Stageprijzen 2019
Wethouder Maaike Veeningen reikte in het middelste deel van de bijeenkomst de stageprijzen 2019 uit in de categorieën Non-Profit en Profit. Uit een shortlist van 3 organisaties Non-Profit en 6 bedrijven Profit werden het Leerteam Wijkverpleging Zorggroep Almere (Non-Profit) en BSNSS, lees Business (Profit) gekozen als Stagebedrijf voor het jaar 2019. BSNSS is een webshop voor fashion en sierraden en werkt met de nieuwste technologieën, die ook ten dienste staat van de begeleiding studenten.

De Jury, bestaande uit een driekoppige vertegenwoordiging van ROC en VBA, had in de weken voor de uitreiking alle 9 bedrijven bezocht en was tot een eensluidend oordeel gekomen. VBA Bestuurslid Bert-Jan van der Woude lichtte alle nominaties toe en Mark Vlasblom, naast VBA Bestuurslid ook Directievoorzitter ROC van Flevoland, benadrukte in zijn dankwoord het belang van de verbinding tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt; tevens de naam van 1 van de vele Themakringen van de VBA.

Do’s en Don’ts
Leidraad in de beoordeling van alle genomineerden was de vraag: “Wat zijn de Do’s en Don’ts, wanneer je stagiaires begeleidt”? Wat daarbij sterk naar voren kwam in de Do’s:
Behandel stagiaires als onderdeel van het team, geef ze verantwoordelijkheid, stel de persoon centraal, geef ze voldoende aandacht, heb geduld en heb een open mind. Het zijn in potentie je toekomstige werknemers. Bij de Don’ts stond centraal: gebruik ze niet als goedkope werkkracht, geen vooroordeel hebben, laat ze niet aan hun lot over en dreig nooit met ‘een slechte aantekening’ voor hun stageperiode. Je hoeft niet te lief te zijn, maar wees duidelijk en geef grenzen aan.

Wibo Kunee, voorzitter van de Almeerse Hockeyclub en VBA voorzitter Kimberley Valentien dankten tijdens de avond allen die deze warme bijeenkomst mogelijk maakten. Speciale dank aan Dirk Bakker voor zijn fotografie en medewerkers van de hockeyclub en mensen van de Evenementen Themakring van de VBA.

VBA kerstborrel 2019 1   VBA kerstborrel 2019 2 klein  VBA kerstborrel 2019 3

VBA kerstborrel 2019 4  VBA kerstborrel 2019 5  VBA kerstborrel 2019 6

VBA kerstborrel 2019 7  VBA kerstborrel 2019 8  VBA kerstborrel 2019 9

VBA kerstborrel 2019 10 klein  VBA kerstborrel 2019 11 klein  VBA kerstborrel 2019 12

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere