• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Ondernemers Almere Haven verenigen zich in Bedrijveninvesteringszone
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Ondernemers Almere Haven verenigen zich in Bedrijveninvesteringszone
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Ondernemers Almere Haven verenigen zich in Bedrijveninvesteringszone
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Ondernemers Almere Haven verenigen zich in Bedrijveninvesteringszone

Ondernemers Almere Haven verenigen zich in Bedrijveninvesteringszone

Er is ruim voldoende draagvlak voor het oprichten van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in het centrum van Almere Haven. Daarmee is de komst van de BIZ een feit. De BIZ wordt opgericht per 1 januari 2020, voor een periode van vijf jaar. De ondernemers richten deze zelf op en alle ondernemers van het centrum van Haven nemen hieraan deel.

Met de BIZ wordt beoogd om het centrum van Almere Haven aantrekkelijker te maken voor bezoekers, toeristen, klanten en ondernemers. De BIZ draagt bij aan de bevordering van de leefbaarheid en de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling. Maaike Veeningen: “Het is geweldig dat de ondernemers stevige samenwerking willen aangaan. Het is de eerste BIZ in onze stad en daarmee ook een mooi voorbeeld. Uiteraard wensen wij hen heel veel succes toe.” De ondernemers betalen een vaste bijdrage per jaar. Hiermee worden onder andere aankleding van en evenementen in het centrum van Almere Haven gefinancierd.

Draagvlak
De ondernemers konden de afgelopen weken aan de hand van een stemformulier laten weten of zij voor of tegen het oprichten van een BIZ zijn. 78% van de ondernemers heeft gestemd en daarvan is 85% voor oprichting. Hiermee is aangetoond dat er ruim voldoende draagvlak is. In oktober heeft de gemeenteraad al unaniem laten weten voor de oprichting van de BIZ te zijn.

Netwerken

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection