• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Algemene Ledenvergadering VBA bij MotracLinde
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Algemene Ledenvergadering VBA bij MotracLinde
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Algemene Ledenvergadering VBA bij MotracLinde
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Algemene Ledenvergadering VBA bij MotracLinde

Algemene Ledenvergadering VBA bij MotracLinde

De nieuwe aanpak: VBA bijeenkomsten bij de leden, dus ook de Algemene Ledenvergaderingen. Op dinsdag 26 november waren de leden van de VBA welkom bij MotracLinde. Een kleine 100 leden zaten in een machtig grote magazijnhal met oplopende stoelen en trappen. Er werd volop genetwerkt, voordat de ALV van start ging. Het geroezemoes was daarvan het levendige bewijs. Voorzitter Kimberley Valentien deed het geweldig, want om alle vragen te beantwoorden vanuit deze zaal bleek een pittige akoestieke uitdaging met 1 microfoon.

Inzicht in cijfers
We kregen inzicht in financiële cijfers van 2019, waarbij Kimberley desgevraagd tekst en uitleg gaf. Zij vertelde ook dat het bestuur behoorlijk heeft geworsteld met het contributiestelsel, maar uiteindelijk door veel navraag bij andere zakelijke verenigingen tot een breed gedragen oplossing is gekomen. Ondanks positief kritische vragen van diverse leden tijdens de vergadering werd duidelijk dat een contributieverhoging per 1-1-2020 echt noodzakelijk is om de kwaliteit van onze vereniging niet alleen te kunnen waarborgen, maar ook te blijven uitbouwen. Na een goede uitleg van voorzitter Kimberley, waarom er in een groeiende organisatie als de VBA keuzes moeten worden gemaakt, gaan de aanwezigen akkoord met de voorgestelde contributieverhoging. Pas na jaren een minimale verhoging van 5% als indexatie en per heden een logisch onderscheid in contributietarief tussen ZP-ers en een bedrijf tussen de 2 en 4 werknemers. Bij bestaande leden wordt dat nieuwe tarief gefaseerd ingevoerd in 3 jaar.

Komen en gaan
Kimberley pakte vervolgens door naar vertrekkende en komende bestuursleden. Afscheid van Bas Reimert (verantwoordelijk voor de portefeuille Bedrijfsterreinen) en welkom onder luid applaus voor Bert-Jan van der Woude (opvolger Bas Reimert) en Antoinette Chin A Loi De Hoog. Zij gaat zich bezig houden met regionale en internationale betrekkingen, verpakt in een nieuwe VBA Themakring.

Bestuurslid Mark Vlasblom van het ROC vertelt over de activiteiten van de relatief jonge Themakring Onderwijs & Arbeidsmarkt en er wordt op korte termijn een nieuwe themakring rondom het thema Duurzaamheid en wellicht gaat deze Kring op een later moment wel de Themakring Innovatie heten. Karin Gabor, werkzaam bij Duurzaam in Vastgoed, en Eduard Beekhuizen willen graag gaan samenwerken met andere ondernemers en kennis verbinden. En dan start er ook een nieuwe themakring rond het thema Internationalisering en daar gaan we binnenkort meer van horen via nieuw bestuurslid Antoinette.

Inkoopplein Almere
Bestuurslid Mario Bakker informeert ons over de samenwerking met de gemeente Almere waarbij er vanaf 1 januari 2020 een online platform komt voor opdrachten van de gemeente Almere: Inkoopplein Almere voor aanbestedingen. Ook gegunde opdrachten worden zichtbaar. Daarnaast benoemde Mario nog diverse samenwerkingen (Floriade en de Negomatrix) en de evenementen binnen de VBA: waaronder het Business Congres Almere (opvolger van de Miljoenennota bijeenkomst).

Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht voor een specifiek digitaal platform voor de VBA, om nog meer verbinding te leggen tussen de leden van de VBA onderling. Daarbij wordt uiteraard gezocht naar een balans met de privacy wetgeving. Meer informatie hierover volgt spoedig, wordt ons toegezegd.

Direct na afloop van de ALV werd een rondleiding georganiseerd door het pand van MotracLinde en was er een bijzonder gezellige naborrel in het bedrijfscafé van het prachtige bedrijf waar we te gast waren. Al met al een mooie bijeenkomst op een herfstachtige avond.

Speciale dank aan Margot Freericks voor haar tekstbijdrage, Dirk Bakker voor zijn fotografie (beiden lid van de Communicatie Themakring van de VBA), MotracLinde voor het warme gastheerschap en Diana Wolf en Marleen Hasselo, die vanuit de Evenementen Kring van de VBA goed waren voor de geoliede organisatie.

FOTO 1 ALV 26 NOV FOTO 2 ALV 26 NOV 

FOTO 4 ALV 26 NOV FOTO 5 ALV 26 NOV

FOTO 6 ALV 26 NOV FOTO 7 ALV 26 NOV FOTO 8 ALV 26 NOV

 FOTO 9 ALV 26 NOV FOTO 10 ALV 26 NOV FOTO 11 ALV 26 NOV

FOTO 12 ALV 26 NOV  FOTO 13 ALV 26 NOV

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection